Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Porównanie wpływu na wykwity zapalne adapalenu i nadtlenku benzoilu w leczeniu trądziku grudkowo-krostkowego

Porównanie wpływu na wykwity zapalne
adapalenu i nadtlenku benzoilu w leczeniu tradziku grudkowo-krostkowego

nr 2
(37)/marzec-kwiecień 2005

Porównanie wpływu na wykwity zapalne
adapalenu i nadtlenku benzoilu w leczeniu tradziku grudkowo-krostkowego

Słowa kluczowe: tršdzik pospolity, tršdzik grudkowo-krostkowy,
leczenie, adapalen, nadtlenek benzoilu

Cel pracy: Celem pracy było porównanie skutecznoœci
działania na wykwity zapalne dwóch preparatów do
stosowania zewnętrznego: 5% nadtlenku benzoilu i 0,1 % adapalenu.

Pacjenci i metody: Badania przeprowadzono u 30 chorych (19 kobiet i 21
mężczyzn) z tršdzikiem pospolitym w wieku 18-26 lat (œrednio 22 lata).
Prowadzono je w Katedrze i Klinice Dermatologii Akademii Medycznej w
Bydgoszczy i Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w
Bydgoszczy w okresie od wrzeœnia 2002 do marca 2003.

Pacjenci przez 4 miesišce otrzymywali doustnie Unidox solutab w dawce
100 mg na dobę oraz stosowali na lewš połowę twarzy 5% Akneroxid żel,
natomiast na prawš połowę twarzy Differin żel.

Wyniki badań: We wszystkich przypadkach uzyskano zadowalajšcš poprawę
stanu miejscowego. W tym schemacie leczenia wykwity zapalne (grudki i
krostki) po stosowaniu nadtlenku benzoilu ustępowały w większym stopniu
niż po aplikowaniu adapalenu.

Wnioski: Według subiektywnej oceny pacjentów lepsze wyniki
terapeutyczne uzyskano stosujšc Akneroxid w porównaniu z
Differinem.

Comparison of the influence on inflammatory lesions of
adapalen and benzoyl peroxide in the papulo-pustular acne treatment

Key words: acne vulgaris, papulo-pustular acne, treatment, adapalen,
benzoyl peroxide

Aims: The purpose of the study was to compare the influence on
inflammatory lesions of 0.1% adapalene and 5% benzoyl peroxide.

Patients and methods: The study was done in the Department of
Dermatology in Medical University and Outpatient Clinic in Bydgoszcz,
between September 2002 and March 2003. The study was performed in 30
patients (21 men, 9 women) aged 18-26 years (mean 22 years) suffering
from papulo-pustular acne. Akneroxid gel was applied on the left side
of the face and Differin gel on the right side. All patients received
Unidox solutab orally 100mg/day.

Results: There was a satisfactory improvement of local status in every
case. In this scheme inflammatory lesions (papules and pustules) after
treatment with benzoyl peroxide were passing away faster than after
adapalene.

Conclusions: According to subjective patients - evaluations better
results were obtained using Akneroxid than Differin.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku