Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Czynniki warunkujące skuteczność działania biologicznego alfa-hydroksy kwasów

Czynniki warunkujšce skutecznoœć działania biologicznego
alfa-hydroksy kwasów

nr 3
(38)/maj-czerwiec 2005

Czynniki warunkujšce skutecznoœć działania biologicznego
alfa-hydroksy kwasów

Korzystny wpływ alfa-hydroksy kwasów na skórę
udowodniono w latach 70. ubiegłego stulecia. Znalazły one zastosowanie
zarówno w prewencji starzenia się skóry, jak też
w leczeniu różnych problemów dermatologicznych.
Niekiedy zastosowanie alfa-hydroksy kwasów może być
ograniczone z powodu działań ubocznych, takich jak kłucie, pieczenie,
swędzenie. Sš one wynikiem właœciwoœci chemicznych kwasów,
zwłaszcza zdolnoœci do odszczepiania szkodliwego dla tkanek jonu
wodorowego. W warunkach naturalnych alfa-hydroksy kwasy wykazujš pH
około 2-3, podczas gdy pH skóry sięga 4,2-5,6; dlatego
zawarte w preparatach kosmetycznych kwasy owocowe, poddane częœciowej
neutralizacji w celu zmniejszenia lub wykluczenia odczuć subiektywnych,
podczas stosowania preparatu tracš na swojej skutecznoœci.

Skutecznoœć działania biologicznego alfa-hydroksy kwasów
jest zdeterminowana przez kilka czynników: rodzaj kwasu, z
charakteryzujšcym go pKa, właœciwie dostosowane pH oraz podłoże, w
którym AHA jest umieszczony.

Factors conditioning an efficacy of alpha-hydroxy
acids’ biological action

It was reported in the 70. of last century that alfa-hydroxy acids are
beneficial for anti-aging and the treatment of different dermatologic
conditions. Because of side effects like stinging, burning, itching
sometimes it is necessary to discontinue the application of
alfa-hydroxy acids. The side effects are due to their chemical
characterization. Alfa-hydroxy acids are acidic in natural conditions
thus many formulations are partially neutralized to pH up to 3-5 in
order to approximate the pH of the skin (4.2-5.6) to decrease or avoid
side effects during the treatment, but it leads to decrease the
bioavailability of the acid.

Topical efficacy of alfa-hydroxy acids depends on the type of the acid,
calcula-ted pH, if its pKa is known as well as vehicle of the
formulation.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku