Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Tatuaż i przekłuwanie skóry (piercing) – możliwości powikłań

Tatuaż i przekłuwanie skóry (piercing)
– możliwoœci powikłań

nr 4
(39)/lipiec-sierpień 2005

Tatuaż i przekłuwanie skóry (piercing)
– możliwoœci powikłań

Słowa kluczowe: tatuaż, piercing, zabiegi estetyczne, upiększanie,
komplikacje

Dbałoœć o wyglšd zewnętrzny i chęć upiększania się
współczeœnie powoduje upowszechnianie tatuowania oraz
przekłuwania skóry. Zabiegi te majš swe historyczne
tradycje. Zaliczane do procedur kosmetycznych, nie sš jednak pozbawione
ryzyka wystšpienia powikłań po ich wykonaniu. Wœród
wspólnych dla obydwu zabiegów upiększajšcych
powikłań wymienia się: infekcje bakteryjne i wirusowe o charakterze
zlokalizowanym lub uogólnionym, możliwoœć wystšpienia
kontaktowego zapalenia skóry, keloidów oraz
innych schorzeń, rzadziej opisywanych w literaturze.

W pracy przedstawiono najczęstsze powikłania po tatuowaniu i
przekłuwaniu skóry, w oparciu o doniesienia literaturowe, a
także podstawowe wiadomoœci z zakresu wykonywania powyższych procedur.

Tattoo and piercing – the posibility of
complications

Słowa kluczowe: tatoo, piercing, aesthetic procedures, makeover,
compli-cations

Skin and health care, necessity for good-looking nowadays lead to
engraving popularity of tattoo and piercing. These procedures have
their historical background. They are only cosmetic procedures,
although they could provoke many complication after them. Complication
typical for these both cosmetic procedures are similar and they could
occur bacterial and viral infections – localized or
generalized, contact dermatitis, keloids and many others, less often
presented in medical literature.

In the paper the most typical and frequent complications due to tattoo
and piercing and basic information about them were reported.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku