Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wspomagające i zabiegowe metody leczenia trądziku pospolitego oraz zmian potrądzikowych (I)

Wspomagajšce i zabiegowe metody leczenia tršdziku
pospolitego oraz zmian potršdzikowych

nr 4
(39)/lipiec-sierpień 2005

Wspomagajšce i zabiegowe metody leczenia tršdziku
pospolitego oraz zmian potršdzikowych

Słowa kluczowe: tršdzik pospolity, leczenie, metody zabiegowe, blizny
potršdzikowe.

Tršdzik pospolity należy do najczęstszych chorób
skóry. Problemy z tršdzikiem lub jego powikłaniami sš
przyczynš ponad 30% wizyt u lekarza dermatologa.

W pracy przedstawiono przeglšd współczesnych metod
wspomagajšcych leczenie tršdziku pospolitego oraz metod zabiegowego
leczenia powikłań potršdzikowych w postaci blizn zanikowych i
przerosłych, keloidów czy przebarwień skóry.

Szczególnš uwagę zwrócono na takie metody terapii
jak: mikrodermabrazja, peelingi chemiczne, elektrochirurgia RF,
krioterapia, laseroterapia, terapia fotodynamiczna czy fototerapia.

Wiele uwagi należy poœwięcić przygotowaniu indywidualnego planu
leczenia zabiegowego z odpowiedniš kolejnoœciš działań
szczególnie w przypadkach stosowania metod skojarzonych
łšczšcych różne techniki zabiegowe oraz œrodki
farmakologiczne stosowane zarówno ogólnie, jak i
miejscowo. Zmiany potršdzikowe, a szczególnie blizny
przerosłe i keloidy, stanowiš nie tylko problem natury estetycznej, ale
często również majš negatywny wpływ na kondycję psychicznš
pacjentów. Dlatego też w ich leczeniu powinno się
uwzględniać pomoc psychologicznš lub psychiatrycznš.

Wybór odpowiedniej metody leczenia zabiegowego zmian
potršdzikowych zależy od wnikliwej oceny klinicznej, doœwiadczenia
lekarza i możliwoœci jakimi dysponuje dany oœrodek.

Adjunct and relating to a procedure methods of the
management of acne vulgaris and traces after treatment

Key words: acne vulgaris, theraphy, operative methods, postacne scars

Acne vulgaris is one of the most common skin conditions. Problems with
acne vulgaris or postacne traces are the cause of more than 30%
dermatological visits.

The issue presents the review of contemporary methods adjunctive the
treatment of acne vulgaris and operative methods of the treatment of
postacne traces such as: atrophic and hypertrophic scars, keloids and
skin hyperpigmentation. The main concern was put on such therapeutical
methods as: microdermabrasion, chemical peels, electrosurgery RF,
cryotherapy, laser therapy, photodynamic therapy or phototherapy.

The attention should be drawn to preparation of individual operative
treatment plan with proper order of activities, especially in cases of
the use of associative methods, combining different operative methods
and farmacological treatment, both systemic and topical.

Postacne traces, especially hypertrophic scars and keloids are not only
the problem of esthetic nature, but also they often have the negative
effect on psychic form of the patients. Therefore the psychological and
psychiatric help should be taken into consideration in the treatment of
those states.

Acquiring of positive effects depends, in great majority, on properly
equipped center and experience of the doctor.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku