Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zmiany skórne wywołane kontaktem z wodą (II) 205

Zmiany skórne wywołane kontaktem z wodš (II)

nr 4
(39)/lipiec-sierpień 2005

Zmiany skórne wywołane kontaktem z wodš (II)

Słowa kluczowe: zmiany skórne, meduzy, jeżowce, koralowce,
zakażenia bakteryjne

W ostatnich latach przybywa zwolenników wypoczynku za
granicš, zwłaszcza zwišzanego z możliwoœciš kšpieli w ciepłych morzach.
W oceanach, jeziorach, rzekach, basenach występuje bogata fauna i
flora, zróżnicowana zależnie od szerokoœci geograficznej
oraz rodzaju zbiornika. Kšpanie się, nurkowanie czy uprawianie
sportów wodnych sprzyja stycznoœci ze zwierzętami i
roœlinami wodnymi, które mogš być przyczynš kontaktowych
zmian toksycznych, a niekiedy objawów ogólnych, z
anafilaksjš lub objawami zatrucia.

Dermatolodzy coraz częœciej spotykajš się z występowaniem
różnych zmian skórnych, zwišzanych z wakacyjnymi
podróżami pacjentów, które sš trudne
do zaklasyfikowania i dokonania prawidłowego rozpoznania. Niekiedy sš
to przebarwienia o bardzo nieregularnych kształtach, zmiany grudkowe
lub zapalne. W etiologii tych zmian należy brać pod uwagę możliwoœć
kontaktu z faunš i florš różnych œrodowisk wodnych.

Skin changes due to the contact with water (II)

Key words: skin changes, jelly fish, corals, urchins, bacteria

Recently there is more and more fans of vacationing abroad, especially
with possibility of bathing in warm waters. In oceans, lakes, rivers
and swimming pools there is a rich faun and flora, different
dependetely on latitude and kind of reservoir. Swimming, diving or
water sports are conducive to contact with water animals and plants
which can cause toxic contact changes, general sympthoms including
shock and contamination.

Therefore dermatologists more often are seeing in their offices
different skin changes connected to patients’ travelling,
which are hard to classify and property diagnose. Sometimes they look
like irregular pigmentations, papules and inflammations. In etiology of
those changes a contact with water’s faun and flora should be
considered.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku