Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wspomagające i zabiegowe metody leczenia trądziku pospolitego oraz zmian potrądzikowych (II)

Odczyny alergiczne okolicy ust i czerwieni wargowej
spowodowane kosmetykami

nr 5
(40)/wrzesień-październik 2005

Wspomagające
i zabiegowe metody leczenia trądziku pospolitego oraz zmian
potrądzikowych (II)

Słowa kluczowe: trądzik pospolity, leczenie, metody zabiegowe, blizny potrądzikowe.
Trądzik pospolity należy do najczęstszych chorób skóry.
Problemy z trądzikiem lub jego powikłaniami są powodem ponad 30% wizyt
u lekarza dermatologa. W pracy przedstawiono przegląd
współczesnych metod wspomagających leczenie trądziku pospolitego
oraz metod zabiegowego leczenia powikłań potrądzikowych w postaci blizn
zanikowych i przerosłych, keloidów czy przebarwień skóry.
Szczególną uwagę zwrócono na takie metody terapii jak:
mikrodermabrazja, peelingi chemiczne, elektrochirurgia RF, krioterapia,
laseroterapia, terapia foto-dynamiczna czy fototerapia. Wiele uwagi
należy poświęcić przygotowaniu indywidualnego planu leczeniazabiegowego
z odpowiednią kolejnością działań szczególnie w przypadkach
stosowania metod skojarzonych łączących różne techniki zabiegowe
oraz środki farmakologiczne stosowane zarówno ogólnie jak
i miejscowo. Zmiany potrądzikowe, a szczególnie blizny przerosłe
i keloidy, stanowią nie tylko problem natury estetycznej, ale cząsto
również mają negatywny wpływ na kondycję psychiczną
pacjentów. Dlatego też w ich leczeniu powinno się uwzględniać
pomoc psychologiczną lub psychiatryczną. Wybór odpowiedniej
metody leczenia zabiegowego zmian potrądzikowych zależy od wnikliwej
oceny klinicznej, doświadczenia lekarza i możliwości jakimi dysponuje
dany ośrodek.

Adjunct and relating to a procedure methods of the management of acne vulgaris and traces after treatment

Key words: acne vulgaris, theraphy, operative methods, postacne scars
Acne vulgaris is one of the most common skin conditions. Problems with
acnevulgaris or postacne traces are the cause of more than 30%
dermatological visits.The issue presents the review of contemporary
methods adjunctive the treat-ment of acne vulgaris and operative
methods of the treatment of postacnetraces such as: atrophic and
hypertrophic scars, keloids and skin hyperpig-mentation. The main
concern was put on such therapeutical methods as:microdermabrasion,
chemical peels, electrosurgery RF, cryotherapy, laser therapy,
photodynamic therapy or phototherapy.The attention should be drawn to
preparation of individual operative treatmentplan with proper order of
activities, especially in cases of the use of associativemethods,
combining different operative methods and farmacological treatment,both
systemic and topical. Postacne traces, especially hypertrophic scars
and keloids are not only theproblem of aesthetic nature, but also they
often have the negative effect on psy-chic form of the patients.
Therefore the psychological and psychiatric helpshould be taken into
consideration in the treatment of those states.Acquiring of positive
effects depends, in great majority, on properly equippedcenter and
experience of the doctor.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku