Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Nadpotliwość – ważny problem kosmetyczny

Nadpotliwoœć - ważny problem kosmetyczny

nr 6
(41)/listopad-grudzień 2005

Nadpotliwoœć – ważny problem kosmetyczny

Słowa kluczowe: nadpotliwoœć, patogeneza, leczenie

Nadmierne pocenie, inaczej nadpotliwoœć (hyperhidrosis), stanowi
poważny problem nie tylko kosmetyczny. Choroba ta może pojawić się w
każdym okresie życia, ale najczęœciej dotyczy osób w wieku
od 25 do 64 lat. Nadmierne pocenie zwišzane jest z umiejscowionš lub
uogólnionš nadczynnoœciš gruczołów ekrynowych,
stšd wyróżnia się nadpotliwoœć o charakterze ogniskowym
(zlokalizowanym) bšdŸ uogólnionym. Uwzględniajšc czynnik
wywołujšcy chorobę, wyodrębnia się dwie jej odmiany: pocenie
emocjonalne, pierwotne (primary hyperhidrosis) oraz objawowe,
wtórne (secondary hyperhidrosis).

Leczenie nadpotliwoœci powinno być jak najmniej inwazyjne, a zarazem
skuteczne. Stosuje się terapię ogólnš, miejscowš oraz metody
chirurgiczne. Każdy ze sposobów może być przyczynš
wystšpienia szeregu objawów niepożšdanych, dlatego też
wdrożenie odpowiedniej metody zawsze wymaga przeprowadzenia dokładnego
wywiadu, badania fizykalnego oraz wykonania badań dodatkowych.

Hyperhidrosis – important cosmetic
problem

Key words: hyperhidrosis, pathogenesis, treatment

Excessive sweating known as hyperhidrosis is an important, not only
cosmetic problem. This disorder may appear at every age but mostly
concerns people aged 25-64 years. Excessive sweating is connected with
focal or generalized hyperfunction of the eccrine glands,
that’s why hyperhidrosis is defined as localized (focal) or
generalized. Depending on etiology hyperhidrosis may be either
emotionally inducted (primary hiperhidrosis) or symptomatic (secondary
hiperhidrosis).

Treatment should be the least invasive but effective. There are various
topical, systemic and surgical methods of treatment. Unfortunately, all
of them may cause many side effects. In order to apply an appropriate
method one needs an accurate and detailed case history including any
additional information and physical examination.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku