Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Leczenie łupieżu owłosionej skóry głowy

Leczenie łupieżu owłosionej skóry głowy

nr 6
(41)/listopad-grudzień 2005

Leczenie łupieżu owłosionej skóry głowy

Słowa kluczowe: łupież skóry owłosionej, łojotokowe
zapalenie skóry, badania kliniczne, leczenie łupieżu,
pirytionian cynku, preparaty imidazolowe, dziegcie, octopirox, kwas
salicylowy, mocznik, zwišzki siarki

Łupież owłosionej skóry głowy jest bardzo częstym problemem
w dermatologii estetycznej. Patogeneza schorzenia wišże się z
zakażeniem lipofilnym drożdżakiem Malassezia furfur oraz z obserwowanym
skróceniem cyklu proliferacji keratynocytów,
który doprowadza do powstawania na powierzchni
skóry widocznych drobnootrębiastych łusek. Łupież może
występować w dwóch odmianach – jako łupież zwykły
(suchy) lub tłusty.

Artykuł ma na celu przedstawienie metod leczenia łupieżu, ze
szczególnie dokładnym omówieniem
współczeœnie stosowanych œrodków, należšcych
– z uwagi na ich mechanizm działania – do trzech
różnych grup (do grupy œrodków
przeciwgrzybiczych, keratolitycznych i cytostatycznych).
Porównanie skutecznoœci tych preparatów, w
oparciu o przytoczone wyniki badań klinicznych, majš pomóc
lekarzowi w wyborze najlepszego sposobu terapii.

Za najskuteczniejsze preparaty, majšce podstawowe znaczenie w leczeniu
łupieżu, uznane sš szampony zawierajšce substancje przeciwgrzybicze
działajšce przyczynowo poprzez eliminację zakażenia Malassezia furfur
na skórze owłosionej głowy. Najczęœciej stosowanymi
szamponami o działaniu przeciwgrzybiczym sš preparaty zawierajšce
ketokonazol i pirytionian cynku. Należy jednak pamiętać o zagrożeniu
wynikajšcemu z szerokiego stosowania œrodków imidazolowych,
którym jest rozwój szczepów
drożdżaków opornych na tę grupę leków.

Zwišzki przeciwłupieżowe z innych grup – œrodki
keratolityczne i cytostatyczne – działajš jedynie objawowo, a
po przerwaniu kuracji tymi preparatami obserwuje się częste nawroty
schorzenia. Dlatego też te grupy leków zalecane sš do
stosowania w terapii skojarzonej łupieżu skóry owłosionej
głowy. Znanym skutecznym preparatem z grupy œrodków
cytostatycznych, o dodatkowym działaniu przeciwbakteryjnym i
przeciwgrzybiczym, jest octopirox.

Podczas leczenia łupieżu skóry owłosionej należy pamiętać,
że bardzo ważna jest pielęgnacja skóry z predyspozycjš do
łupieżu oraz profilaktyka, uniemożliwiajšca wystšpienie
nawrotów schorzenia.

The treatment of dandruff of the scalp

Key words: dandruff of the scalp, dermatitis seborrhoica, clinical
trials, treatment of dandruff, zinc pyrithione, imidazole agents, tar,
octopirox, salicylic acic, urea, sulfur

Dandruff of the scalp is a very common problem in aesthetic
dermatology. The pathogenesis of dandruff is connected with an
infection with a yeast-like fungus Malassezia furfur and with shortend
proliferation cycle of keratinocytes which causes abundant epidermis
desquamation on the skin. There are two forms of dandruff –
sicca or steatoides.

The aim of this article is to present dandruff treatment methods with a
special emphasis on modern antidandruff products which are devided into
three groups due to their mechanism of activity (antifungal agents,
keratolytic agents and cytostatic agents). The comparison of efficacy
of these products based on results of worldwide clinical trials is
presented to propose physicians the best possible therapy.

The most efficient drugs and thus mainly used are shampoos including
antimycotic agents that eliminate Malassezia furfur from the scalp. The
most widely antimycotic shampoos used in dandruff therapy are products
with ketoconazole and zinc pirythione. However, the risk of developing
yeast species resistent to imidazole agents has to be taken under
consideration while treatment.

Antidandruff products such as keratolitic and cytostatic agents work
only symptomatically, and often recurrence of dandruff after stopping
treatment is observed. It is a reason why these groups of agents are
recommended in politherapy of dandruff of the scalp. Octopirox is
efficient, antidandruff cytostatic agent with additional antibacterial
and antimycotic activity.

The important role of proper skin treatment, prophylactic and
metaphylactic methods should always be remember in dandruff treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku