Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Łysienie plackowate na przełomie wieków - stare i nowe poglądy na temat etiopatogenezy i leczenia

Łysienie plackowate na przełomie wieków -
stare i nowe poglšdy na temat etiopatogenezy i leczenia

nr 1
(42)/styczeń-luty 2006

Łysienie plackowate na przełomie
wieków - stare i nowe poglšdy na temat etiopatogenezy i
leczenia

Słowa kluczowe: choroby autoimmunoogiczne, limfocyty, alergeny
kontaktowe, difenylocyklopropenon (DCP), przywilej immunologiczny

Artykuł ten stanowi podsumowanie najnowszego piœmiennictwa na temat
łysienia plackowatego. Uwzględnia rozwój poglšdów
dotyczšcych zjawisk immunologicznych, występujšcych w łysieniu
plackowatym, w szczególnoœci zjawiska przełamania przywileju
immunologicznego jako głównej przyczyny tego schorzenia.
Relacjonuje także dyskusję na temat leczenia difenylocyklopropenonem,
jak dotšd jedym skutecznym w tej chorobie lekiem.

Alopecia areata - update

Key words: autoimmune diseases, lymphocytes,
contact allergens, diphencyprone (DCP), immune privilege

The article is an update of the recent knowlege about alopecia areata.
It describes the evolution of hypotheses regarding it's autoimmunology,
including the breaking of immune privilege as a major pathological
factor. There is also discussion about diphencyprone, so far the only
effective treatment in alopecia areata.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku