Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Możliwości usuwania tatuaży kosmetycznych

Możliwoœci usuwania tatuaży kosmetycznych

nr 1
(42)/styczeń-luty 2006

Możliwoœci usuwania tatuaży kosmetycznych

Słowa kluczowe: usuwanie tatuaży, chirurgiczne wycięcie, dermabrazja,
salabrazja, laseroterapia

Do technik, za pomocš których można usuwać tatuaże ozdobne,
należš: całkowite wycięcie chirurgiczne, dermabrazja, salabrazja,
kriochirurgiczne zniszczenie tatuażu oraz laseroterapia. W przypadku
niepowodzenia powyższych metod lub braku możliwoœci ich zastosowania
pozostaje używanie kamuflażu.

Obecnie uważa się, że  laseroterapia stanowi najlepszš pod
względem kosmetycznym technikę usuwania tatuaży, obcišżonš stosunkowo
niskim ryzykiem powikłań, cechujšcš się zadowalajšcym końcowym efektem
kosmetycznym.

W pracy przedstawiono metody usuwania tatuaży, ocenę ich skutecznoœci
oraz możliwoœci wystšpienia ewentualnych powikłań, w oparciu o dostępne
dane z piœmiennictwa.

Possibilities of tattoos removing

Key words: tattoos removing, surgical excision, dermabrasion,
salabrasion, laserotherapy

Among the techniques of removing tattoos there are total surgical
excision, dermabrasion, salabrasion, cryosurgical destroying and
laserotherapy. Because of failure following methods of tattoos removing
or lack of possibility of its use, camouflage should be applied.

Nowadays laserotherapy seems to be the best method of tattoos removing
in the aspect of cosmetic and aesthetic final effect. This method is
characterized its low risk of side effects.

In the paper methods of tattoos removing, possible complication and
assess-ment of efficacy of this procedures were report based on
literature data.

 

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku