Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Leczenie wrodzonych znamion barwnikowych w okolicach okołooczodołowych u dzieci

nr 5 (5)/grudzień 1999

Leczenie wrodzonych znamion barwnikowych w okolicach okołooczodołowych u dzieci

Wprowadzenie: Wrodzone znamiona barwnikowe średniej wielkości i duże dość często lokalizują się w okolicach okołooczodołowych twarzy.
Postępowanie w tych przypadkach polega na usunięciu znamienia i pieczołowitej rekonstrukcji.
Cel: Celem pracy była ocena wyników operacyjnego leczenia chorych z tego rodzaju znamionami w materiale Oddziału Dermatochirurgii Kliniki Dermatologicznej AMG.
Materiał i metodyka: Operowano 11 dzieci w wieku 1-7 lat, u 9 pacjentów zastosowano wycięcie uzupełnione różnymi
metodami rekonstrukcyjnymi, u 2 pacjentów przeprowadzono dermabrazję.
Wyniki: W pierwszej grupie chorych osiągnięto dobre wyniki czynnościowe i estetyczne, u operowanych metodą dermabrazji wystąpiła konieczność wykonania zabiegów wtórnych.
Wnioski: Metodą z wyboru w leczeniu znamion barwnikowych okolic okołooczodołowych u dzieci jest wycięte i przeszczep pełnej grubości skóry.

Treatment of congenital periorbital melanotic nevi in children

Introduction: Medium or large congenital melanotic nevi are quite often found in periorbital area of a face. The treatment of such lesions requires excision and careful reconstruction.
Purpose: A purpose of the study was to analyze results of operative treatment of patients with such nevi at Dermatosurgical Department of Dermatologic Clinic, Medical University in Gdańsk.
Material and Methods: 11 children aged 1 to 11 years old were operated, in 9 patients excision with different reconstruction techniques was performed, 2 patients were treated by dermabrasion.
Results: Functional and cosmetic results were satisfactory in all patients after nevus' excision. In patients treated by dermabrasion second stage procedures had to be performed.
Conclusion: The method of choice in congenital periorbital melanotic nevi treatment is excision.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku