Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Etiopatogeneza i obraz kliniczny trądziku pospolitego

Etiopatogeneza i obraz kliniczny tršdziku pospolitego

nr 2
(43)/marzec-kwiecień 2006

Etiopatogeneza i obraz kliniczny tršdziku
pospolitego

Słowa kluczowe: tršdzik pospolity, etiopatogeneza, postaci kliniczne,
wpływ czynników zewnętrznych, rozpoznanie
różnicowe

W pracy przedstawiono dane epidemiologiczne. Omówiono
następujšce aspekty patogenetyczne rozwoju tršdziku: regulację
wydzielania łoju, tworzenie się zaskórników, rolę
bakterii w powstawaniu zmian chorobowych oraz indukowaniu odpowiedzi
zapalnej i immunologicznej.

Autorzy przedstawili w dalszej kolejnoœci postaci kliniczne tršdziku,
wpływ czynników œrodowiskowych na zaostrzenie się zmian
chorobowych oraz zagadnienie rozpoznania różnicowego.

The etiopathogenesis and clinical picture
of acne vulgaris

Key words: acne vulgaris, etiopathogenesis,
clinical forms, environmental factors, differential diagnosis

The paper presents epidemiological data. Several aspects of
acne’s pathogenesis were reported: regulation of seborrhea,
comedone formation, the role of bacteria in formation of skin lesions
of acne, and induction of inflammatory and immunological response.

Then, authors presented: the clinical forms of acne, the influence of
environmental factors on provoking flare and the aspect of differential
diagnosis.

 

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku