Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Trądzik różowaty - analiza doniesień dotyczących patogenezy, kliniki i terapii choroby (II): leczenie i pielęgnacja skóry oraz postępowanie profilaktyczne

Tršdzik różowaty - analiza doniesień
dotyczšcych patogenezy, kliniki i terapii choroby (II): leczenie i
pielęgnacja skóry oraz postępowanie profilaktyczne

nr 2
(43)/marzec-kwiecień 2006

Tršdzik różowaty - analiza
doniesień dotyczšcych patogenezy, kliniki i terapii choroby (II):
leczenie i pielęgnacja skóry oraz postępowanie profilaktyczne

Słowa kluczowe: tršdzik różowaty, leczenie zewnętrzne,
leczenie doustne, kosmetyki, profilaktyka

Tršdzik różowaty (TR) - rosacea jest częstym schorzeniem
skóry, którego występowanie w populacji rasy
kaukaskiej szacuje się na 5-10%. Każdy praktykujšcy lekarz dermatolog
leczy pacjentów z tršdzikiem różowatym. Mimo że
mechanizmy patogenetyczne, prowadzšce do powstania tej choroby, sš
wcišż nie w pełni poznane, możliwoœci terapii schorzenia stanowiš temat
wielu badań naukowych. Zasadnicze znaczenie procesu zapalnego w
przebiegu tršdziku różowatego skłoniło badaczy do
poszukiwania możliwoœci interwencji farmakologicznej. W leczeniu
zewnętrznym (TR) stosuje się metronidazol, preparaty siarki, kwas
azelainowy, klindamycynę i erytromycynę, tacrolimus, nadtlenek benzoilu
i tretynoinę. Leczenie doustne obejmuje tetracykliny, makrolity,
izotretynoinę i inne. Szczególne znaczenie w terapii
schorzenia ma laseroterapia. W pracy przedstawiono także możliwoœci
odpowiednio dobranej kosmetyki pielęgnacyjnej i kolorowej, przydatne w
kompleksowym leczeniu TR.

Opracowany w ostatnich latach przez The National Rosacea
Society’s Expert Committee on the Classification and Staging
of Rosacea podział TR na cztery postacie (telengiektatyczno-rumieniowš
- ETR, grudkowo-krostkowš - PPR, guzowš i ocznš) oraz skala nasilenia
objawów umożliwiajš wskazanie odpowiedniego sposobu terapii
dla prezentowanych przez pacjentów objawów
klinicznych.

Zamierzeniem autorów artykułu była próba
podsumowania doniesień dotyczšcych leczenia TR oraz wskazanie
odpowiedniego sposobu terapii dla typu rosacea. Jest to
szczególnie ważne z uwagi na fakt, że w żadnej innej
chorobie skóry nie występuje taka różnorodnoœć i
kompleksowoœć objawów wymagajšcych leczenia.

Rosacea - pathogenesis, clinical
manifestation and management (II): treatment, skin care and prophylaxis

Key words: rosacea, topical treatment, oral treatment,
cosmetics, prophylaxis

Rosacea is a common disease, with an estimated prevalence of 5-10 %.
Despite an incomplete understanding of the pathogenesis of rosacea
therapeutic modalities continue to expand. The pathophysiology of
rosacea appears to be inflammatory, and most of the interventions
modulate the inflammatory process in some  way. Topical agents
include various formulations of metronidazole, sodium sulfacetamide,
azelaic acid, erythromycin and clindamycin, tacrolimus, benzoxyl
peroxide and tretinoin. Oral agents include: tetracyclines, macrolides,
metronidazole, isotretynoin and miscellaneous oral therapy. Laser and
light therapy plays an important part in the therapy of rosacea.
Routine everyday care of skin is an essential part of optimal roscea -
patient management.

The National Rosacea Society’s Expert Committee on the
Classification and Staging of Rosacea identified four suptypes of
rosacea: erythematoteleangiectatic rosacea (ETR), papulopustular
rosacea (PPR), phymatous rosacea and ocular rosacea. Recently a
standard grading system for assessing gradiations of the severity of
rosacea has been reported. A subtype directed approach to therapy is
discussed in the review. The phenotypic expression of rosacea are
probably caused by different factors and consequently respond to
different therapeutic regimens. Since a cure for rosacea dose not yet
exist, management and treatment regimens are designed to suppress the
inflammatory lesions, erythema and to lesser extent the teleangiectasia
involved with rosacea.

 

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku