Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie termografii w diagnostyce cellulite

Zastosowanie termografii w diagnostyce cellulite

nr 2
(43)/marzec-kwiecień 2006

Zastosowanie termografii w diagnostyce
cellulite

Słowa kluczowe: cellulite, metody diagnostyczne, termografia,
diagnostyka termalna

Cellulite jest zaburzeniem charakteryzujšcym się zmianami w tkance
podskórnej (tzw. lipodystrofiš), która prowadzi
do zmian w ukształtowaniu powierzchni skóry. Dane
epidemiologiczne wskazujš, że dotyczy 85-98% populacji kobiet.

Etiopatogeneza uwzględnia zespół różnorodnych
czynników: genetycznych, hormonalnych oraz zwišzanych ze
stylem życia.

Diagnostyka cellulite polega na ocenie klinicznej stopnia zaawansowania
zmian, pomiarach obwodu uda pacjenta oraz ocenie elastycznoœci
skóry. Istnieje także kilka metod instrumentalnych oceny
zmian cellulitowych. Jednš z nich jest termografia. Artykuł ten
przedstawia zastosowanie termografii do wykrywania zmian cellulitowych
oraz monitorowania terapii antycellulitowej.

Diagnostics of cellulite - use of thermography

Key words: cellulite, evaluation methods, thermography, thermal
diagnostics

Cellulite is a problem which characterizes lesions of subcutaneous
tissue (lipodystrophy), leading to changes in smoothness of skin
surface. Epidemiological data indicates that cellulite is problem for
85-98% of women population.

The etiopathogenesis of cellulite includes complex of different
factors: genetics, hormonal and life style.

Evaluation of cellulite phenomenon covers many different methods:
estimation of clinical stage, changes in length of thigh circuit and
skin elasticity. There is  also several methods of
instrumental diagnostics. One of them is thermography. This article
shows application of thermography in evaluation of cellulite lesion and
monitoring of anti-cellulite therapy.

 

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku