Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Włosy - fizjologia i zaburzenia struktury

Włosy - fizjologia i zaburzenia struktury

nr 2
(43)/marzec-kwiecień 2006

Włosy - fizjologia i zaburzenia struktury

Słowa kluczowe: budowa włosa, typy łysienia, zaburzenia strukturalne
włosa

Włosy w swojej funkcji estetycznej sš jednš z najważniejszych cech
zewnętrznego wyglšdu człowieka, wpływajšcš na jego relacje z
otoczeniem. Łodyga, jako widoczna zewnętrzna częœć włosa, jest
najbardziej narażona na działanie różnych
czynników œrodowiskowych. Zaburzenia budowy łodygi włosa
majš wpływ na zmianę wyglšdu i jakoœci włosów. Zmiany te, o
charakterze zarówno nabytym, jak i wrodzonym, prowadzš do
zwiększonej łamliwoœci włosów, ich wypadania oraz
przerzedzenia. W pracy przedstawiono najczęœciej występujšce zaburzenia
struktury łodygi włosa.

Hair - physiology and structural disorders

Key words: hair, types of alopecia, structural disorders of hair

Hair is one of the most important features of human appearance,
affecting social relations. The visible part of the hair - the shaft -
can be influenced by many environmental factors. Structural disorders
of the shaft have an effect on the quality and the appearance of hair.
Both congenital and aquired disorders lead to increased hair breakage,
hair loss and thinning of hair. Most common hair shaft abnormalities
are presented in this article.

 

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku