Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Sucha skóra: przyczyny i pielęgnacja

Sucha skóra: przyczyny i pielęgnacja

nr 2
(43)/marzec-kwiecień 2006

Sucha skóra: przyczyny i
pielęgnacja

Słowa kluczowe: skóra sucha, naturalny czynnik nawilżajšcy

Suchoœć skóry, dotyczšca około 15-20% populacji rasy
kaukaskiej, staje się coraz częœciej przyczynš wizyt w gabinecie
dermatologicznym. Objawy suchej skóry, takie jak œwišd,
złuszczanie, zaczerwienienie i podrażnienie, zmuszajš pacjenta do
udania się po poradę do specjalisty.

W etiopatogenezie suchoœci skóry największš rolę odgrywa
zaburzenie funkcjonowania bariery skórnej, chronišcej przed
wyparowywaniem wody oraz przed penetracjš substancji drażnišcych. W
niniejszej pracy omówiono liczne mechanizmy wiodšce do
powstania problemu suchoœci skóry, przedstawiono inne
przyczyny uszkodzenia funkcji ochronnych skóry oraz
podsumowano zalecenia dotyczšce pielęgnacji tego typu skóry,
ze szczególnym uwzględnieniem substancji czynnych,
które powinny znaleŸć się w przeznaczonych do tego celu
preparatach.

Dry skin: causes and care

Key words: dry skin, natural moisturizing factor

Dry skin is regarded as an important clinical problem, nowadays this
problem touching about 15-20% of people. Dryness of the skin is
characterized by such symptoms as itching, burning, redness and
currently these problems resulted in frequent patients visit
dermatologists.

In the pathogenesis of dry skin the most important role plays disturbed
function of skin barrier, which protect against loosing water and
penetration of irritant substances. In this paper authors evaluated
mechanisms leading to the dry skin, other causes of this type of the
skin and care with a special regard to chemical components of the
preparations for sensitive skin.

 

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku