Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Dermatoskopia w codziennej praktyce dermatologicznej

nr 5 (5)/grudzień 1999

Dermatoskopia w codziennej praktyce dermatologicznej

Dermatoskopia to metoda umożliwiająca obserwację i ocenę struktur barwnikowych na poziomie naskórka, granicy skórno-naskórkowej i górnych warstw skóry właściwej przy użyciu mikroskopu powierzchniowego (dermatoskopu).
Metoda ta, choć znana od przeszło 70 lat, dopiero w latach 90. dzięki upowszechnieniu prostego w obsłudze taniego ręcznego dermatoskopu stała się bardziej dostępna i coraz szerzej stosowana w diagnostyce różnicowej zmian barwnikowych. Dostępność i relatywnie niskie koszty dermatoskopii powinny wkrótce uczynić z niej metodę stosowaną standardowo przez wszystkich dermatologów.

Dermatoscopy in the every day dermatological practice

Dermatoscopy is skin-surface microscopy with help of a dermatoscope. The method helps to diagnose pigmented skin lesions presented at the epidermis, dermal-epidermal junction and upper dermis. Although dermatoscopy, has been known for over 70 years, it became more popular in the early nineties due to invention of quite cheap, easy to use handy dermatoscope. The method should become a part of a standard dermatological examination of pigmented skin lesions.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku