Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Cellulite - fakty i mity

Cellulite - fakty i mity

nr 3
(44)/maj-czerwiec 2006

Cellulite - fakty i mity

Słowa kluczowe: cellulite, etiologia, histologia, biochemia, leczenie

Cellulite jest stanem spotykanym prawie wyłšcznie u kobiet.
Charakteryzuje się nieregularnym, guzkowo-wyboistym wyglšdem
skóry, głównie na udach, ale także w innych
typowo kobiecych i bogatych w tłuszcz rejonach, takich jak poœladki,
brzuch, ramiona i klatka piersiowa. Uważa się, że nawet 90% kobiet
cierpi z powodu tego stanu. Badania anatomopatologiczne tkanki
tłuszczowej wykazujš, że istnieje wyraŸna różnica w
strukturze układu włókien tkanki łšcznej u kobiet w
porównaniu z mężczyznami: kobiety majš włókna
tkanki łšcznej mniej gęste i przebiegajšce bardziej pionowo. Tomografia
magnetyczna o wysokiej rozdzielczoœci, wykonana w celu uwidocznienia
struktury podskórnej tkanki tłuszczowej, potwierdza wyniki
tych badań in vivo. Jednak biochemiczne nieprawidłowoœci zajętej przez
cellulite tkanki tłuszczowej nie zostały ujawnione. Etiologia
fizjologiczno-chemiczna, zaburzenia w mikrokršżeniu, zwolniony
metabolizm, odkładanie się toksycznych produktów przemiany
materii, zastój limfy i wiele innych przyczyn nie majš nic
wspólnego z rozwojem cellulite. Dlatego też reżimy
dietetyczne, masaże, elektrostymulacje, „magiczna”
bielizna etc. nie dajš długoterminowych efektów.

 

Cellulite - Facts and Fictions

Key words: cellulite, aetiology, histology, biochemistry, treatment

Cellulite is a condition that is almost exclusively seen in women. It
is characterised by an irregular wobbly and wavy appearance of the
skin, mainly of the thighs, but also of other body regions that are
typical for the feminine appearance and rich in fat, such as the
buttocks, abdomen, upper arms and rest of the trunk. It is claimed that
up to 90% of all women suffer from this condition. Anatomo-pathological
investigations of the adipose tissue have revealed that there is a
marked and important difference in the structure of the connective
tissue pattern of women. Compared to man, woman have a less dense
connective tissue fibre pattern and these run more vertical.
High-resolution magnetic imaging tomography of the panniculus adiposus
has confirmed these data in vivo. However, biochemical abnormalities of
the affected adipose tissue were not found. Physiological chemical
aetiologies, microcirculatory disturbancies, slow metabolism,
deposition of toxic waste products, lymph stasis, and many more have
nothing to do with the development of cellulite. Therefore, dietary
regimens, massages, electrostimulation, magic panties, etc. are without
long-term beneficial effects.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku