Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ichtiol i jego zastosowanie w dermatologii. Nowe możliwości użycia ichtiolu białego

Ichtiol i jego zastosowanie w dermatologii. Nowe
możliwoœci użycia ichtiolu białego

nr 3
(44)/maj-czerwiec 2006

Ichtiol i jego zastosowanie w
dermatologii. Nowe możliwoœci użycia ichtiolu białego

Słowa kluczowe: ichtiol jasny, ichtiol ciemny, dziegcie, zastosowanie
ichtiolu w dermatologii

Ichtiol nie jest substancjš nowš, jest stosowany w medycynie od siedmiu
wieków. Na pewien czas stracił popularnoœć wœród
lekarzy, jednak w ostatnich latach znów obserwuje się coraz
większe zainteresowanie œrodkami zawierajšcymi ichtiol i ich użyciem do
leczenia wielu schorzeń dermatologicznych.

Ichtiol, ze względu na swoje właœciwoœci, znalazł szerokie zastosowanie
w dermatologii jako preparat wspomagajšcy leczenie wielu jednostek
chorobowych: łuszczycy, tršdziku pospolitego, tršdziku
różowatego, łupieżu białego, łupieżu pstrego czy atopowego
zapalenia skóry i innych. Jest również
wykorzystywany w dermatologii estetycznej.

Firmy farmaceutyczne używajš ichtiolu do wyrobu wielu
produktów stosowanych w życiu codziennym, także jako
składnika licznych dermokosmetyków, takich jak szampony,
toniki, mleczka czyszczšce do twarzy, emulsje do mycia ciała, żele pod
prysznic, płyny do kšpieli i po kšpieli, płyny po goleniu, po
depilacji, mydła w płynie, kremy czy maœci.

Niniejsza praca przedstawia charakterystykę samego zwišzku i surowca, z
jakiego jest pozyskiwany, zawiera porównanie właœciwoœci
ichtiolu i dziegci oraz omawia różnice między dwiema
frakcjami ichtiolu - jasnš i ciemnš. Pokazuje również, jak
działajš na pacjentów dermatokosmetyki zawierajšce ichtiol
potwierdzone badaniami  klinicznymi.

 

Ichthyol and its application in
dermatology. New areas of ichthyol application

Key words: ichthyol pale, ichthyol dark, tars, ichthyol in dermatology

In the last years there has been an increasing interest in ichthyol as
means in dermatologic treatment. Ichthyol is not a novel substance at
all, and it has been used in medicine for seven ages. Temporarily
ichthyol losts its significance in medicine, but is regaining it now,
and physicans tend to use it more and more often.

Due to its qualities ichthyol is widely used in dermatology for
supportive treatment of diseases such as: psoriasis, acne vulgaris,
rosacea, pityriasis  alba, pityriasis versicolor or atopic
dermatitis. It is also used in aesthetic dermatology.

Pharmaceutical companies include ichthyol into pharmaceuticals and
cosmetics of everyday use including shampoos, tonics, cleansing milks,
body-washing emulsions, shower gels, bath lotions, skin conditioners,
after-shave, and after-depilation lotions, liquid soaps, creams and
ointments.

This article presents the characteristics of ichthyol itself, its
substrates, comparison of ichthyol and tar, and illustrates the
differences between two forms of ichthyol; dark (DSSO), and pale
(PSSO). We also described the influence of cosmetics containing
ichthyol on patients in clinical studies.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku