Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wpływ nikotyny i innych składników dymu tytoniowego na karcynogenezę oraz procesy starzenia się skóry

Wpływ nikotyny i innych składników dymu
tytoniowego na karcynogenezę oraz procesy starzenia się skóry

nr 4
(45)/lipiec-sierpień 2006

Wpływ nikotyny i innych
składników dymu tytoniowego na karcynogenezę oraz procesy
starzenia się skóry

Słowa kluczowe: palenie tytoniu, skóra, starzenie się,
zmarszczki, nowotwory skóry, nowotwory błon œluzowych

Nikotyna oraz całe spektrum toksycznych substancji zawartych w dymie
tytoniowym wywierajš niekorzystny wpływ na narzšdy wewnętrzne i
skórę. Pierwsze objawy nałogowego palenia, takie jak
zażółcenie paznokci, palców czy melanoza błon
œluzowych palaczy, widoczne sš właœnie na skórze i błonach
œluzowych. Palenie tytoniu sprzyja powstawaniu w obrębie
skóry i błon œluzowych zmian stanowišcych tzw. stany
przedrakowe. Dobrze udokumentowana jest także rola
karcynogenów zawartych w dymie papierosowym w procesie
nowotworzenia w obrębie skóry, zwłaszcza jeœli chodzi o raka
kolczystokomórkowego i nowotwory narzšdów
płciowych, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Oprócz promieniowania UV, palenie tytoniu jest
głównym czynnikiem przyspieszajšcym procesy starzenia się
skóry i tworzenie się zmarszczek. Praca przedstawia przeglšd
piœmiennictwa na temat wpływu palenia tytoniu na procesy starzenia się
i nowotworzenia w obrębie skóry.

The role of nicotine and other tobacco
smoke compounds on carcinogenesis and skin aging

Key words: smoking, skin, aging, wrinkles, skin neoplasms, mucosal
neo-plasms

Nicotine as well as other tobacco smoke compounds have a negative
impact on the inner organs and the skin. The first symptomes such as
smokers’ ye-llowing of nails and fingers, smoker’s
melanosis are very often the very first symptoms of heavy smoking.
Smoking promotes pre-neoplasmatic states such as leukoplakia. Several
carcinogens contained in the smoke play a vital role in the
ethiopathogeneseis of squamous cell carcinoma and the neoplasms of
reproductive organs, both in men and women.

Apart from UV radiation, smoking is the main factor, which promotes
skin aging and wrinkling. This paper presents the latest update on the
influence of smoking on skin aging and the risk of carcinogenesis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku