Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena skuteczności działania i właściwości kosmetycznych serum przeciw cellulite, zawierającego Celosia cristata i Prunella vulgaris

Ocena skutecznoœci działania i właœciwoœci kosmetycznych
serum przeciw cellulite, zawierajšcego Celosia cristata i Prunella
vulgaris

nr 4
(45)/lipiec-sierpień 2006

Ocena skutecznoœci działania i właœciwoœci
kosmetycznych serum przeciw cellulite, zawierajšcego Celosia cristata i
Prunella vulgaris

Słowa kluczowe:  cellulite, lipoliza, adipogeneza

Wprowadzenie: Cellulite, widoczny w postaci nierównoœci i
pofałdowań powierzchni skóry okolicy poœladkowo-udowej, jest
uważany przez współczesne kobiety za poważny defekt urody.
Pielęgnacja skóry ciała przy użyciu preparatów
zawierajšcych substancje biologicznie czynne stanowi cenne uzupełnienie
profilaktyki i leczenia cellulitu.

Celem badania była ocena skutecznoœci działania i właœciwoœci
kosmetycznych serum przeciw cellulite, zawierajšcego Celosia cristata
oraz Prunella vulgaris, przeznaczonego do pielęgnacji skóry
ciała objętej cellulite.

Materiał i metody: W artykule przedstawiono wyniki badań aplikacyjnych
skutecznoœci działania Tricellux serum (Dr Irena Eris). Badanie
przeprowadzono w grupie 44 kobiet z cellulite o różnym
stopniu zaawansowania. Ochotniczki stosowały badany preparat raz
dziennie, na noc, przez okres 2 tygodni. Skutecznoœć działania produktu
oceniono wykonujšc pomiary nawilżenia, elastycznoœci i gładkoœci
skóry objętej zmianami. Do monitorowania postępów
kuracji wybrano technikę termografii.

Wyniki: Przeprowadzone badanie wykazało, że badane serum uelastycznia i
wygładza skórę objętš cellulite. Zaobserwowano także poprawę
mikrokršżenia skóry i wyszczuplenie sylwetki.
Wielokierunkowe działanie substancji czynnych, zawartych w produkcie,
polegało na ograniczaniu przyrostu masy tłuszczowej, wzmocnieniu
struktury skóry oraz pobudzaniu mikrokršżenia
skóry.

The assessment of effectiveness and
cosmetic features of anti-cellulite serum containing Celosia cristata
and Prunella vulgaris

Key words: cellulite, lipolysis, adipogenesis

Introduction: Cellulite, observed as dimpling of the skin on the female
tights and hips, is perceived as serious body imperfection by modern
women. Anti-cellulite body care products with biologically active
ingredients are valuable in cellulite prevention and treatment.

The aim of our study was to assess the effectiveness of anti-cellulite
serum, containing Celosia cristata and Prunella vulgaris.

Material and methods: Article presents the results of the study on
effectives of the application of Tricellux serum (Dr Irena Eris). The
study was conducted on the population of 44 women with cellulite in
different stages. All volunteers applied anti-cellulite serum once a
day for 2 weeks. In order to assess the effectiveness of the tested
product, we measured skin moisturisation, elasticity and smoothness.
Termography was employed in an attempt to determine whether the
treatment improved the condition of the skin.

Results: The results showed a clear improvement in skin moisturisation,
elasticity and smoothness. Moreover, the product caused an increase in
skin microcirculation and had slimming properties. The active
ingredients used in the tested product combined many functions
including reduction of the fat mass of adipose tissue, strengthening
the skin structure and improvement of blood microcirculation.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku