Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Działanie na skórę ludzką kolagenu otrzymywanego ze skór ryb słodkowodnych

Działanie na skórę ludzką kolagenu otrzymywanego ze skór ryb słodkowodnych

nr 5 (46)/wrzesień-październik 2006

Działanie na skórę ludzką kolagenu otrzymywanego ze skór ryb słodkowodnych

Słowa kluczowe: kolagen, kolagen otrzymywany ze skór ryb słodkowodnych, starzenie się skóry
Wstęp: Kolagen jest jednym z najważniejszych składników naszego
organizmu. Jest podstawowym białkiem strukturalnym tkanki łącznej,
wchodzi w skład kości, chrząstek, mięśni i skóry. Jest białkiem
niejednorodnym.
W łagodzeniu objawów starzenia się skóry znajduje
zastosowanie szereg preparatów kosmetycznych. Do momentu
wykrycia prionów stosowano kolagen pochodzenia bydlęcego. W
ostatnim czasie pojawiły się liczne doniesienia na temat korzystnego,
odmładzającego, a nawet leczniczego działania kolagenu otrzymywanego ze
skór ryb słodkowodnych, hodowanych w specjalnych warunkach
klimatycznych.
Cel pracy: Celem pracy była ocena efektów stosowania na
skórę preparatu zawierającego kolagen pozyskiwany ze skór
ryb słodkowodnych w łagodzeniu objawów starzenia się
skóry.
Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 30 kobiet w wieku od 40 do
60 lat. Osoby objęte badaniem stosowały na skórę twarzy preparat
kolagenowy Collagen Beauty Exclusive w postaci żelu 2 razy dziennie
przez okres 6 tygodni.
Oceny działania preparatu dokonywano w oparciu o analizę zdjęć
cyfrowych za pomocą urządzenia BIS (Beauty Imaging System) oraz na
podstawie badania stopnia nawilżenia skóry korneometrem i
badania klinicznego.
Określano następujące parametry: liczbę przebarwień widocznych i
ukrytych, liczbę zmarszczek oraz stopień nawilżenia skóry.
Poddano również ocenie subiektywne odczucia badanych kobiet,
dotyczące wchłaniania preparatu, jego zapachu oraz ewentualnych
objawów złej tolerancji.
Wyniki: Badania wykazały wzrost zawartości wody w warstwie rogowej
naskórka, średnio o 13 jednostek, tzn. o 3,4%. Liczba
przebarwień widocznych zmniejszyła się średnio o 15%, niewidocznych o
6%. Liczba zmarszczek zmniejszyła się średnio o 25%.
Odnotowano dobrą tolerancję preparatu, brak działania alergizującego i
drażniącego. Jedynie część badanych źle znosiła jego zapach (związany z
pochodzeniem preparatu ze skór ryb).
Wnioski: Preparat zawierający kolagen otrzymywany ze skór ryb
słodkowodnych łagodzi objawy związane z procesem starzenia się
skóry poprzez poprawę nawilżenia warstwy rogowej naskórka
oraz redukcję przebarwień.

Activity of collagen obtained from freshwater fish skins on the human skin

Key words: collagen, collagen obtained from freshwater fish skins, skin aging
Introduction: Collagen is the one of the most important element in our
organism. It is the basic structural protein of connective tissue which
compound bones, cartilages, muscles and skin. The collagen is a
heterogenic protein.
Many cosmetic products are applied in reduction of skin aging signs.
Until the discovery of prions only bovine collagen had been used.
Recently there appeared many reports about rejuvenating and even
therapeutic activity of the collagen obtained from freshwater fish
skins obtained from special climatic cultures.
Aim: of the study was to evaluate the efficiency of topical preparation
containing collagen obtained from freshwater fish skins in soothing
symptoms of skin aging.
Material and methods: 30 women, aged 40-60, were enrolled in the study.
Collagen in gel formula - Collagen Beauty Exclusive has been applied
twice daily for 6 weeks. The efficiency of the treatment was assessed
using digital photography system BIS (Beauty Imaging System),
corneometer measurements and clinical evaluation. The number of visible
and hidden hyperpigmented  spots, wrinkles and hydration of
epidermis were taken into consideration. The overall tolerance of
preparation was also assessed.
Results: The study revealed increase in water content of stratum
corneum, on average by 13 units, i.e. 3.4% measured with corneometer.
The number of hyperpigmented visible spots was reduced on average by
15%, and hyperpigmented hidden spots by 6%. The number of wrinkles
decreased by 25%. The preparation was well tolerated by patients with
no signs of allergy or irritation. Only a few of the patients badly
tolerated his scent (connected with fish skins' derivation).
Conclusions: Topical preparation containing collagen obtained from
freshwater fish skins soothes signs of skin aging via increasing of
hydration of epidermis and reduction of number of hyperpigmented spots.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku