Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Korekcja blizn przerosłych i keloidów (I) - metody nieinwazyjne i farmakologiczne –

Korekcja blizn przerosłych i keloidów (I) -
metody nieiwazyjne i farmakologiczne

nr 6
(47)/listopad-grudzień 2006

Korekcja blizn przerosłych i
keloidów (I) - metody nieiwazyjne i farmakologiczne

Słowa kluczowe: blizny przerosłe, keloidy, farmakoterapia, krioterapia,
laseroterapia

Skutkiem urazu jest przerwanie cišgłoœci tkanki i następowe gojenie.
Proces gojenia, na różnych etapach, może ulegać zaburzeniom,
w wyniku których powstajš blizny przerosłe lub keloidy.
Patologie te stanowiły i niestety nadal stanowiš poważny problem z
pogranicza dermatologii, chirurgii i kosmetologii. Mimo wieloletnich
badań nadal mówimy tylko o teoriach powstawania blizn
przerosłych i keloidów - nie sš jednak znane przyczyny ich
powstawania.

W terapii blizn można mówić o metodach tradycyjnych,
stosowanych od lat oraz metodach nowoczesnych, wykorzystujšcych
współczesne osišgnięcia nauki i techniki. Metody te można
podzielić na zachowawcze i zabiegowe. W pracy dokonano przeglšdu
dostępnych metod i technik dermatochirurgicznych, stosowanych w
korekcji blizn przerosłych i keloidów. Przedstawiono
również doœwiadczenia własne m.in. metodę skojarzonš,
łšczšcš laseroterapię i krioterapię z miejscowym stosowaniem
inhibitorów kalcineuryny (tacrolimus).

Correction of hypertrophic scars and
keloids (I) - non-invasive and pharmacological methods

Key words: hypertrophic scars, keloids, pharmacotherapy, cryotherapy,
laser therapy

The trauma of the skin can cause tissue disruption with consequtive
tissue regeneration. This process can be incorrect and therefore the
hypertrophic scars and keloids occur. These skin disorders are still a
big dermatological, surgical and cosmetological problem. The mechanism
by which this occurs is poorly understood and currently no treatment
exists. In therapy we can use traditional methods as well as the new
modern ones. In the issue new available dermatosurgical methods of
hypertrophic scars’ and keloids’ correction are
described. Own experiences concerned combined therapy of laser
treatment both with cryotherapy and topical use of tacrolimus are
mentioned.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku