Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Phytophotodermatitis - świetlne zapalenie skóry wywołane substancjami pochodzenia roślinnego, zawartymi w niewłaściwie użytym preparacie Seboradin Lotion

Phytophotodermatitis - œwietlne zapalenie
skóry wywołane substancjami pochodzenia roœlinnego,
zawartymi w niewłaœciwie użytym preparacie Seboradin Lotion

nr 6
(47)/listopad-grudzień 2006

Phytophotodermatitis - œwietlne zapalenie
skóry wywołane substancjami pochodzenia roœlinnego,
zawartymi w niewłaœciwie użytym preparacie Seboradin Lotion

Słowa kluczowe: phytophotodermatitis, odczyny fototoksyczne, odczyny
fotoalergiczne, fitofotodermatozy

W artykule został przedstawiony przypadek pacjenta, u
którego doszło do wystšpienia œwietlnego zapalenia
skóry po kontakcie z substancjami pochodzenia roœlinnego,
zawartymi w niewłaœciwie użytym preparacie Seboradin Lotion. Pierwsze
wykwity skórne o charakterze rumieniowo-obrzękowym oraz
zmian pęcherzowych z surowiczš wydzielinš, zlokalizowane na
skórze okolicy przedramion, pojawiły się po 24 godzinach od
kontaktu z preparatem i po ekspozycji na działanie promieni
ultrafioletowych. Zmiany skórne uległy maksymalnemu
nasileniu w drugiej dobie.

Przed przyjęciem do Oddziału Chorób Skóry pacjent
był leczony ambulatoryjnie preparatami sterydowymi i
przeciwhistaminowymi - bez wyraŸniej poprawy. W trakcie hospitalizacji
zastosowano leczenie ogólne: Dexaven, Clemastin, calcium,
wit. C, Doxycyclinum i leczenie miejscowe: Dexapolcort aerosol,
Laticort krem, okłady z 3% kwasu bornego. Po przeprowadzonym leczeniu
ustšpiły zmiany pęcherzowe i rumieniowo-obrzękowe. Dodatkowo doszło do
złuszczenia naskórka z pozostawieniem charakterystycznych,
brunatnych przebarwień, o linijnym układzie. Pacjent został wypisany do
domu z zaleceniami kontynuacji leczenia w trybie ambulatoryjnym.

Phytophotodermatitis caused by herbal
components of improperly applied Seboradin Lotion

Key words: phytophotodermatitis, phototoxic reaction, photoallergic
reaction, phytophotodermatoses

Article present a case of patients, who was admitted to ward with
erythematous urticarial skin lesions and serous vesicles located on
forearms. Those lesions appeared 24 hours after application of
Seboradin Lotion and exposure to sunlight. The heaviest aggravation of
lesions took place on the second day after Seboradin Lotion application.

Prior to his hospitalization the patient was submitted ambulatory
therapy with corticosteroid and antihistaminic drugs with no
significant improvement. Phytophotodermatitis (PPD) due to contact with
Seboradin Lotion was diagnosed. During the hospitalization period the
patient was subject to systemic therapy with Dexaven, Clemastin,
Calcium, Vit. C, Doxycyclinum and topical with Dexapolcort aerosol,
Laticort cream and 3% boric acid cataplasms. After the treatment
erythematous urticarial and cystic lesions retreated. Exfoliation
occured leaving hyperpigmented streaky patches. The patient was
discharged with recommendation to ambulatory follow-up.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku