Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wpływ estrogenów i fitoestrogenów na procesy związane ze starzeniem się skóry

nr 5 (5)/grudzień 1999

Wpływ estrogenów i fitoestrogenów na procesy związane ze starzeniem się skóry

Estrogeny mają wpływ na szereg fizjologicznych procesów
zachodzących w naskórku i w skórze. Ich deficyt w okresie
menopauzy staje się powodem szeregu zmian związanych ze starzeniem się
skóry. W pracy przedstawiono wyniki badań obrazujących wpływ
hormonalnej terapii substytucyjnej na wygląd starzejącej się
skóry. Omówiono także korzyści wynikające ze stosowania
estrogenów w terapii miejscowej.

Influence the estrogens and fitoestrogens on the aging

Estrogens appear to alter several physiological processes in the
epidermis and dermis. Their deficiency during the menopause may be an
important factor determining the condition of aging skin. In this paper
the effects of sex hormone replacement therapy on the skin condition,
and the benefits of local estrogens and fitoestrogens therapy are
presented.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku