Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Czerniak aparatu paznokciowego –

Czerniak aparatu paznokciowego

nr 1
(48)/styczeń-luty 2007

Czerniak aparatu paznokciowego

Słowa kluczowe: czerniak aparatu paznokciowego, czerniak
podpaznokciowy, melanonychia longitudinalis

Czerniak aparatu paznokciowego (nail apparatus melanoma) nazywany
również (melanoma subunguale, SM) jest rzadkš odmianš
czerniaka skóry. Guz charakteryzuje się wyższš
œmiertelnoœciš w porównaniu z innymi typami czerniaka
skóry. Pięcioletnie przeżycie notuje się u 40-80% chorych.
Nowotwór stanowi 1-3% czerniaków rasy kaukaskiej
i występuje znacznie częœciej w populacji negroidalnej i mongoidalnej.
Ze względu na rzadkoœć występowania, różnorodny obraz
kliniczny i histopatologiczny rozpoznanie jest często niewłaœciwe.
Najważniejszymi, aczkolwiek niepatognomonicznym i objawami sš:
melanonychia longitudinalis i objaw Hutchinsona. Około 30%
czerniaków to formy amelanotyczne. Terapia SM opiera się na
postępowaniu chirurgicznym. Wyniki leczenia mało zaawansowanych
guzów sš dobre, ale jedynie 20-40% czerniaków
rozpoznawanych jest na tym etapie.

Nail apparatus melanoma

Key words: nail apparatus melanoma, subungual melanoma, longitudinal
melanonychia

Nail apparatus melanoma or subungual melanoma (SM) is rare type of
cutaneous
melanoma with highter mortality than melanomas of the skin. The
five-year survival rate is about 40-80%. Tumour represent about 1-3% of
melanomas in caucasian population. Incidence in black and yellow
population is much higher. The rarity of SM and various clinical and
histopathological features caused frequant misdiagnose by clinician.
The main clinical symptoms of SM are longitudinal melanonychia and
Hutchinson sign but they aren’t pathognomonic. Approximately
30% SM are amelanotic. Surgery remains the main treatment for SM. Good
prognosis is observed in thin subungual melanomas but only 20-40%
diagnosed patients had stage I disease.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku