Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Korekcja blizn przerosłych i keloidów (II) – metody dermatochirurgiczne

Korekcja blizn przerosłych i keloidów (II)
– metody dermatochirurgiczne

nr 1
(48)/styczeń-luty 2007

Korekcja blizn przerosłych i
keloidów (II) – metody dermatochirurgiczne

Słowa kluczowe: blizny przerosłe, keloidy, farmakoterapia, krioterapia,
laseroterapia

Skutkiem urazu jest przerwanie cišgłoœci tkanki i następowe gojenie.
Proces gojenia, na różnych etapach, może ulegać zaburzeniom,
w
wyniku których powstajš blizny przerosłe lub
keloidy. Patologie te stanowiły i niestety nadal stanowiš
poważny
problem z
pogranicza dermatologii, chirurgii i kosmetologii. Mimo wieloletnich
badań nadal mówimy tylko o teoriach powstawania blizn
przerosłych i keloidów – nie sš jednak
znane
przyczyny ich powstawania.  W terapii
blizn można mówić o metodach tradycyjnych, stosowanych od
lat
oraz metodach nowoczesnych, wykorzystujšcych współczesne
osišgnięcia nauki i techniki. Metody te można podzielić na
zachowawcze i zabiegowe.
W pracy dokonano przeglšdu dostępnych metod i technik
dermatochirurgicznych, stosowanych w korekcji blizn
przerosłych i
keloidów. Przedstawiono również doœwiadczenia
własne
m.in. metodę skojarzonš, łšczšcš laseroterapię i krioterapię z
miejscowym stosowaniem inhibitorów kalcineuryny
(takrolimus)..

Correction of hypertrophic scars and
keloids (II) – dermatosurgical methods

Key words: hypertrophic scars, keloids, pharmacotherapy, cryotherapy,
laser therapy

The trauma of the skin can cause tissue disruption with consequtive
tissue regeneration. This process can be incorrect and therefore the
hypertrophic scars and keloids occur. These skin disorders are still a
big dermatological, surgical and cosmetological problem. The
mechanism by which this occurs is poorly understood and currently no
treatment exists. In therapy we can use traditional methods as well as
the new modern ones. In the issue new available dermatosurgical
methods of hypertrophic scars’ and keloids’
correction are
described. Own experiences concerned combined therapy of laser
treatment both with cryotherapy and topical use of tacrolimus are
mentioned.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku