Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie makijażu korekcyjnego u pacjentów z trądzikiem różowatym – doświadczenia własne

Zastosowanie makijażu korekcyjnego u
pacjentów z tršdzikiem różowatym –
doœwiadczenia własne

nr 1
(48)/styczeń-luty 2007

Zastosowanie makijażu korekcyjnego u
pacjentów z tršdzikiem różowatym –
doœwiadczenia własne

Słowa kluczowe: tršdzik różowaty, postacie kliniczne,
makijaż korekcyjny, techniki wykonania Tršdzik różowaty
(rosacea, TR) jest przewlekłš, zapalnš
dermatozš, zajmujšca najczęœciej œrodkowš częœć twarzy. Ze względu na
charakterystyczne objawy skórne, choroba została podzielona
na
cztery postaci. Postać rumieniowo-teleangiektyczna
(erytheatotelangiectatic rosacea,
ETR) charakteryzuje się występowaniem napadowego rumienia twarzy
(flushing), przechodzšcego często w rumień utrwalony, oraz
teleangiektazji. Postać grudkowo-krostkowa (papulopustular rosacea,
PPR) charakteryzuje
się występowaniem licznych grudek i krost. Postać przerostowa, guzowata
(phymatous rosacea) odznacza się pogrubieniem skóry

z jej nieregularnym przerostem, prowadzšcym do tworzenia struktur
guzowatych. Postać oczna (ocular rosacea) obejmuje spektrum
objawów dotyczšcych oka u pacjentów z TR.
 Obecnoœć szpecšcych zmian skórnych i przewlekły
charakter
choroby powodujš dyskomfort psychofizyczny u pacjentów
dotkniętych tršdzikiem różowatym. Leczenie rosacea opiera
się na
farmakoterapii miejscowej i ogólnej oraz stosowaniu
odpowiednio dobranych
dermokosmetyków. Do grupy tych ostatnich można zaliczyć też
produkty do wykonywania makijażu medycznego (kamuflujšcego).

Makijaż korekcyjny pomaga ukryć nieestetyczne zmiany skórne.
Kosmetyki do makijażu korekcyjnego muszš spełniać szczególne
warunki dotyczšce bezpieczeństwa. Sš dostępne w różnych
formach: jako podkłady, korektory, pudry, róże, szminki i
inne.
Technika
wykonania makijażu korekcyjnego opiera się na koncepcji przeciwstawnych
kolorów. W przypadku pacjentów z tršdzikiem
różowatym najczęstszym objawem, który chorzy chcš
zakamuflować, jest
rumień. Zielony korektor pozwala na zneutralizowanie (ukrycie) zmian z
przewagš czerwieni.

Makijaż korekcyjny powinien być integralnš częœciš strategii
terapeutycznej w długoterminowej opiece nad chorymi z rosacea.

The use of corrective make-up in the group
of patients with rosacea – own experiences

Key words: rosacea, clinical types, corrective camouflage, make-up
tech-nique

Rosacea is chronic, inflammation disease with the common localization
on the central part of face. Diagnosis is established based on the
clinical manifestation. Because of the symptoms we can divide disease
into 4 groups: erythematoteleangiectatic rosacea (ETR), papulopustular
rosacea (PPR), phymatous rosacea and occular rosacea. ETR is
characterized by transient erythema, non--transient erythema and
teleangiectasia. PPR

is characterized by many papules and pustules. Phymatous rosacea is
characterized by phymatous changes on the skin especially on the nose
– rhinophyma. Ocular type should by treated with cooperation
of
ophthalmologist because of ocular syndromes.  Skin symptoms
can
cause many psychological problems. The treatment of rosacea is based on
oral and topical pharmacotherapy and medical cosmetics such as
corrective camouflage. Corrective camouflage is
helpful in covering skin abnormalities and remains natural appearance.
All cosmetics have to be hypoallergic and safe for the skin. The
technique of corrective camouflage is based on using opposite
colors. Erythema is the most common symptom to correct by green color.
The corrective camouflage should be one of the part of correct

way of treatment patients with rosacea.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku