Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie cyklosporyny A w łuszczycy oraz innych chorobach o podłożu immunologicznym. Przegląd piśmiennictwa 

Zastosowanie cyklosporyny A w łuszczycy oraz innych chorobach o podłożu immunologicznym. Przegląd piśmiennictwa

.

nr 1
(48)/styczeń-luty 2007

Zastosowanie cyklosporyny A w łuszczycy
oraz innych chorobach o podłożu immunologicznym. Przegląd piśmiennictwa

Słowa kluczowe: cyklosporyna A, łuszczyca, choroby immunologiczne,
działania niepożądane, wskazania, przeciwwskazania

Cyklosporyna (CsA) jest od ponad 30 lat stosowana w leczeniu łuszczycy.
Udowodniono jej hamujący wpływ na aktywność i proliferację
limfocytów T. Obecnie na podstawie wielu przeprowadzonych
badań obejmujących duże liczebnie grupy chorych, wykazano skuteczność tego
leku we wszystkich postaciach łuszczycy, bez konieczności monitorowania
jego stężenia w surowicy w przypadku stosowania dawki 2,5-5 mg/kg/d. Do głównych działań niepożądanych CsA
zalicza się jej nefrotoksyczność i wpływ na zwiększenie wartości
ciśnienia tętniczego krwi, stąd też podczas terapii zaleca się
monitorowanie tych parametrów. Cyklosporynę w terapii łuszczycy można
kojarzyć z leczeniem miejscowym, a także ogólnym.
Przeciwwskazane jest natomiast łączne stosowanie z fototerapią, ze
względu na możliwość rozwoju niemelanocytowych nowotworów
skóry. Cyklosporyna jest również zalecana do
leczenia innych chorób o podłożu immunologicznym (atopowe
zapalenie skóry, liszaj płaski, alergiczny wyprysk rąk,
świerzbiączka guzkowa, piodermia zgorzelinowa) oraz chorób
autoimmunologicznych (pęcherzyca zwykła, nabyte pęcherzowe oddzielanie
się naskórka, twardzina układowa, toczeń rumieniowaty
układowy), szczególnie tych, które wykazują oporność na poprzednio stosowane metody
leczenia. W artykule przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczący
wskazań, przeciwwskazań i działań niepożądanych cyklosporyny A w łuszczycy oraz w innych dermatozach.

The use of cyclosporin A in psoriasis and
other immune-mediated diseases. Literature revie

Key words:cyclosporin A, psoriasis, immune-mediated diseases, adverse
effects, indications, contraindications Cyclosporin is used in
treatment of psoriasis for over 30 years.
Cyclosporin possess inhibitory effect on activation and proliferation
of lymphocytes T. Now it is regarded as one of the most effective
agents in treatment of all clinical subtypes of psoriasis. Its high
clinical efficacy was
proven by multiple clinical studies. A recommended dose of cyclosporin
ranges from 2.5-5.0 mg/kg/d and these doses do not need monitoring of
the drug serum level. The main side effects of cyclosporin is
nephrotoxicity and hypertension. Thus, frequent monitoring of these
parameters is strongly recommended. Cyclosporin can be combined with

various topical agents as well as with certain systemic antipsoriatic
drugs. However, the concurrent use of ultraviolet therapy is
contraindicated due to the increased risk of non-melanoma skin cancers.
Clinical data also demonstrated the efficacy of cyclosporin in
treatment of other immune-mediated (atopic dermatitis, lichen planus,
allergic hand eczema, prurigo nodularis, pyoderma gangrenosum) and autoimmune (pemphigus vulgaris, epidermolysis bu-
llosa acquisita, scleroderma, systemic lupus erythematosus) disorders.
It is especially recommended in those cases in which other commonly

used treatments brought no clinical response. In the article we present
literature review on the indications, contraindications and side
effects of cyclosporin during the treatment of psoriasis and other
dermatoses.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku