Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wpływ żywienia na stan włosów

Wpływ żywienia na stan włosów

nr 1
(48)/styczeń-luty 2007

Wpływ żywienia na stan włosów

Słowa kluczowe: włosy, stan odżywienia, białka, tłuszcze, witaminy,
składniki mineralne. Na ładny i zdrowy wygląd włosów mają wpływ
zarówno
czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne, warunkujące stan całego
organizmu – w tym prawidłowe odżywianie. W artykule przedstawiono
wpływ białek, tłuszczów, witamin i
składników mineralnych na kondycję włosów, z
wyszczególnieniem ich źródeł w pożywieniu.

Prawidłowe odżywianie wpływa korzystnie na zdrowie organizmu człowieka
oraz wygląd włosów. Włosy natomiast mogą być wykorzystywane do
oceny stanu odżywienia organizmu.

The influence of nutritional factors on hair condition

Key words: hair, nutritional status, proteins, fats, vitamins, minerals

Many external as well as internal factors – including nutrition
– determining also the condition of whole human organism, have
influence on healthy look and  beauty of hair. In this paper the influence of proteins, fats, vitamins
and minerals on the condition of hair with their nutritional sources,
have been presented.

The correct nutritional habits have a profitable influence on a human health and

hair condition. On the other hand, hair can be a material for estimation the nutritional status.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku