Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie płata romboidalnego Limberga - w rekonstrukcji ubytków ponowotworowych skóry

Zastosowanie płata romboidalnego Limberga - w rekonstrukcji ubytków ponowotworowych skóry

nr
2
(49)/marzec-kwiecień 2007

Zastosowanie płata romboidalnego Limberga - w
rekonstrukcji ubytków ponowotworowych skóry

Słowa kluczowe: płat Limberga, płat Dufourmentel’a, płat Webstera, płat
romboidalny, płat transpozycyjny

Płat romboidalny był początkowo rozpowszechniony przez Rosjanina,
Aleksandra Limberga. Kolejne, istotne modyfikacje wprowadził
Dufourmentel, a nas-tępnie Webster. Opisywany płat jest stosowany w
praktyce przez większość chirurgów operujących w obrębie twarzy i szyi,
a jego podstawową zaletę stanowi szczególna prostota wykonania oraz
ogromna wszechstronność zastosowania. Artykuł przedstawia główne zasady
rekonstrukcji i ich kliniczne zastoso-wanie, oparte na doświadczeniach
własnych autorów.

The utilization of Limberg rhomboid flap in postcancer
skin lesions

Key words: Limberg flap, Dufourmentel flap, Webster flap, rhomboid
flap, transpositional flap

The rhomboid flap was initially, world-wide popularized by a Russian,
Alexander Limberg. Successive, significant modification was presented
by Dufourmentel and then by Webster. This flap has found its way into
the practice of most surgeons doing face and neck surgery, with its
primary advantage being that it is an extremely simple flap operation
to learn, with great versatility. The article presents the
reconstruction’s general principles and their clinical application,
based on authors’ own experiences.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku