Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Możliwości zmniejszenia intensywności przebarwień skóry twarzy po zastosowaniu zmodyfikowanych peelingów z kwasem migdałowym

Możliwości zmniejszenia intensywności przebarwień skóry
twarzy po zastosowaniu zmodyfikowanych peelingów z kwasem
migdałowym

nr
2
(49)/marzec-kwiecień 2007

Możliwości zmniejszenia intensywności przebarwień
skóry twarzy po zastosowaniu zmodyfikowanych peelingów z kwasem
migdałowym

Słowa kluczowe:  kwas migdałowy, przebarwienia, fotostarzenie,
peeling, nikotynamid, witamina C

Wprowadzenie: Kwas migdałowy znalazł szerokie zastosowanie w
zmniejszaniu intensywności  przebarwień skóry. Ze względu na jego
działanie rozjaśniające stosowany jest głównie w łagodzeniu efektów
fotostarzenia się skóry oraz zaburzeń barwnikowych. Właściwości kwasu
migdałowego i jego dobra tolerancja przez osoby z wrażliwą skórą
zadecydowały o możliwości wykorzystywania tego związku w dermatologii
estetycznej. Doskonałe efekty przynosi połączenie kwasu migdałowego z
witaminami o działaniu antyoksydacyjnym, takimi jak witamina C bądź
nikotynamid. Celem pracy była ocena możliwości zmniejszenia
intensywności przebarwień skóry po zastosowaniu różnych modyfikacji
peelingów z kwasem migdałowym.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono u 45 zdrowych kobiet w
wieku  35-60 lat, z przebarwieniami o charakterze ostudy polekowej
(wynik stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych), zmian
związanych z ekspozycją na promienie UV lub powstałych w wyniku procesu
starzenia się skóry.  Pacjentki podzielono na 3 grupy. W grupie 1.
zastosowano kwas migdałowy 50% w postaci żelu. W grupie 2. – kwas
migdałowy 50% w postaci żelu, z dodatkiem witaminy C. U osób z grupy 3.
–  kwas migdałowy 50% w postaci żelu, z dodatkiem nikotynamidu,
kwasu salicylowego i Aloe barbadensis. W badanych grupach wykonano po 6
zabiegów w odstępach 2-tygodniowych. Oceny działania preparatów
dokonano w oparciu o analizę zdjęć cyfrowych wykonanych przed zabiegiem
i po zakończeniu badań oraz o subiektywną ocenę pacjentek.

Wyniki: W przeprowadzonych badaniach we wszystkich grupach wykazano
klinicznie korzystne efekty działania kwasu migdałowego i jego połączeń
z witaminą C lub nikotynamidem w usuwaniu zmian przebarwieniowych
skóry. Znaczniejsze zmniejszenie stopnia intensywności przebarwień
obserwowano po zastosowaniu połączeń  kwasu migdałowego z
nikotynamidem, a najlepsze wyniki uzyskano po jego zastosowaniu w
połączeniu z witaminą C. Wyniki obserwacji klinicznych były zgodne z
subiektywną oceną poprawy stanu skóry, zgłaszaną przez objęte badaniem
pacjentki.

Possibilities of reduction in cutaneous
hyperpigmentations with use of different modifications of mandelic acid
peels

Key words: mandelic acid, hyperpigmentations, photo-aging, peeling,
nicotinamide, ascorbic acid

Introduction: Mandelic acid due to its lightening properties has been
used in the treatment of cutaneous hyperpigmentations and photoaging
signs. It is well tolerated by sensitive skin therefore has become an
increasingly popular method in aesthetic dermatology. Excellent results
can be obtained by use of combined formulas of mandelic acid and
antioxidants, i.e. ascorbic acid or nicotinamide. The aim of the study
was assessment of different modifications of mandelic acid peels in the
treatment of hyperpigmentations.

Materials and methods: 45 women, aged 35-60, with melasma caused by
hormonal anticonception and signs of photoageing and intrinsic aging
were enrolled into the study. Patients were divided into 3 groups
depending on protocol used: 1. group: 50% mandelic acid gel, 2. group:
50% mandelic acid gel containing also ascorbic acid, 3. group: 50%
mandelic acid gel containing also nicotinamide and Aloe barbadensis. In
each group peels were applied 6 times every two weeks.

Digital photography and subjective assessement by patients were used in
evaluation of results.

Results: The study revealed reduction in intensity of
hyperpigmentations with use of mandelic acid peels in each group.
Considerable reduction of intensification of hyperpigmentations was
observed after treatment with mandelic acid peel combined with
nicotinamide and the best results were achieved after the treatment
with mandelic acid peel combined with ascorbic acid. Clinical
observations were consistent with subjective evaluation made by
patients.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku