Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Kontrola ultrasonograficzna parametrów skóry po stosowaniu retinoidów i alfa-hydroksykwasów w celu poprawy miejscowego stanu skóry

Kontrola ultrasonograficzna parametrów skóry po
stosowaniu retinoidów i alfa-hydroksykwasów w celu
poprawy miejscowego stanu skóry

nr
2
(49)/marzec-kwiecień 2007

Kontrola ultrasonograficzna parametrów skóry po
stosowaniu retinoidów i alfa-hydroksykwasów w celu poprawy miejscowego
stanu skóry

Słowa kluczowe:  fotostarzenie skóry, retinoidy,
alfa-hydroksykwasy, USG

Wstęp: Fotostarzenia skóry jest procesem w którym zmianom ulegaja
zarówno naskórek naskórek skóra właściwa. Metodami, które mogą
zapobiegać tym zmianom lub je odwracać jest stosowanie zewnętrzne
retinoidów i alfa-hydroksykwasów. Zmiany zachodzące w skórze pod ich
wpływem od dawna są znane pod względem klinicznym i histopatologicznym.
Cel pracy: Ocena ultrasonograficzna parametrów skóry poddanej działaniu
retinoidów i alfa-hydroksykwasów.

Materiał i metodyka: Grupa badana liczyła 34 kobiety z objawami
fotostarzenia skóry twarzy. Zalecono podzielonym na 3 grupy kobietom
stosowanie na skórę twarzy: tazarotenu – grupa II, tretynoiny – grupa I
i 12% AHA – grupa III. Efekty działania tych substancji oceniano przy
użyciu USG 20 MHz.

Wyniki: Zauważono zwiększenie gęstości skóry mierzonej w USG pod
wpływem wszystkich badanych substancji i spadek grubości echa wejścia
pod wpływem ich stosowania, natomiast grubość skóry uległa zmniejszeniu
pod wpływem stosowania tazarotenu.

Wnioski: Wszystkie badane substancje wykazały zmiany w parametrach
skóry mierzonych ultrasonograficznie. Najkorzystniejsze działanie
regeneracyjne wykazał tazaroten, następnie 12% AHA, a potem tretynoina
w obserwowanym okresie.

USG evaluation of skin parameters after the treatment
of retinoids and alpha-hydroxy acids used to improve local skin
condition

Key words: nail apparatus melanoma, subungual melanoma, longitudinal
melanonychia

Introduction: The presence of photoaging signs on skin are very good
known as well as the improving and reparative properties of retinoid
and alpha-hydroxy acids. All this changes are quite good asses
histological and clinical.

Aim: USG evaluation of skin parameters after the treatment of retinoids
and alpha-hydroxy acids.

Materials and methods: The investigative group consisted of 34 females.
They where divided into 3 groups wchich used 3 substances: tretinoin –
group I, tazaroten – group II, 12% AHA cream – group III. The effect of
this substances were examined by 20 MHz USG.

Results: Increasing of skin density and decreasing of entry echo band
velocity and their thinning under the administration of all used
substances. The thickness of skin decrease under the administration of
tazaroten.

Conclusion: all examined substances show changes in usg analysis but
most spectacular were observed under the administration of tazaroten,
than AHA and in the and after tretinoin during the observation time.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku