Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Etiopatogeneza, obraz kliniczny i metody leczenia łysienia androgenowego

nr 1 (6)/styczeń-luty 2000

Etiopatogeneza, obraz kliniczny i metody leczenia łysienia androgenowego

W pracy przedstawiono dane dotyczące etiopatogenezy, obrazu klinicznego i metod leczenia łysienia androgenowego.

Etiopathogenesis, clinical presentation and therapeutically options in androgenic alopecia

This paper presents opinions on pathogenesis, clinical features and the methods in treatment of alopecia androgenetica.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku