Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Znaczenie dermoskopii w dermatochirurgii

Znaczenie dermoskopii w dermatochirurgii

nr
3
(50)/maj-czerwie 2007

Znaczenie dermoskopii w dermatochirurgii

Słowa kluczowe:dermoskopia, nowotwory skóry, leczenie
chirurgiczne

Połączenie klinicznej oceny barwnikowych i niebarwnikowych zmian
skórnych z analizą za pomocą dermoskopii ułatwia
kwalifikację zmian do
leczenia chirurgicznego. Ta technika wizualizacyjna umożliwia w
wybranych przypadkach us-talenie wstępnego rozpoznania,
które sugeruje
pilne wycięcie zmiany bez wcześniejszej biopsji diagnostycznej.

Dermoskopia pozwala na różnicowanie zmian podejrzanych o
czerniaka, co
wpływa na wybór techniki chirurgicznej. Połączenie oceny
klinicznej z
analizą obrazu dermoskopowego umożliwia bardziej precyzyjną ocenę
grubości zmian o charakterze czerniaka niż stosowanie każdej z tych
metod oddzielnie. Ocena wielkości i badanie palpacyjne zmiany, a także
stwierdzenie obecności siatki barwnikowej i atypowych naczyń oraz
białoszarych lub szaroniebieskich pól, umożliwiają właściwą
oceną
grubości zmiany w blisko 90% przypadków.

Przedoperacyjna dermoskopia jest także pomocna w ustaleniu granic
podejrzanej zmiany, co rzutuje na wybór techniki
chirurgicznej, w tym
marginesu chirurgicznego. Ma to szczególne znaczenie w
odniesieniu do
zmian podejrzanych o czerniaka, z uwagi na możliwe dalsze postępowanie
diagnostyczne (biopsja węzła wartowniczego). Dermoskopia umożliwia
również szczegółową ocenę stanu skóry
w pobliżu zmiany planowanej do
chirurgicznego usunięcia (atrofia skóry, inne zmiany
chorobowe), co
może istotnie wpływać na wybór procedury zabiegowej i
końcowy efekt
estetyczny. Metoda ta stanowi ważny element zarówno opieki
pooperacyjnej, jak i monitorowania pacjenta po niezabiegowym leczeniu
nowotworów skóry, zmniejszając zapotrzebowanie na
wykonywanie biopsji
kontrolnych.

Value of dermoscopy in dermatosurgery

Key words: dermoscopy, skin cancer, dermatosurgery

Clinical picture of various melanocytic and non-melanocytic skin
lesions combined with dermoscopic assessment helps to qualify the
lesion for surgical excision. On this basis in some cases prompt
surgical treatment without prior diagnostic biopsy may be suggested.
Dermoscopy helps to identify skin lesions highly suspecable of melanoma
which is very important for choosing co-rrect surgical approach. The
combination of clinical and dermatoscopic criteria is a more precise
guide for the preoperative evaluation of melanoma thickness than either
of them alone. Assessment of size and palpability, presence of pigment
network, gray-blue areas, and atypical vascular pattern allow correct
prediction of thickness in almost 90% of melanoma cases.
Preoperatively, dermoscopy is helpful in defining lesion borders and
predicting its thickness, thus used to establish the size of the
surgical margin and, in case of melanoma, plan further diagnostic
procedures (sentinel lymph node biopsy). Dermoscopy also gives the
close-up look of the skin adjacent to the lesion (skin damage, atrophy)
what may be crucial for obtaining satisfying final results of surgical
procedures. Dermoscopy is a very convenient tool in follow-up after
surgical as well as non-invasive treatment of malignant skin lesions,
thus decreasing need for control biopsies.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku