Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Kosmetyka paznokci

Kosmetyka paznokci

nr
3
(50)/maj-czerwie 2007

Kosmetyka paznokci

Słowa kluczowe: paznokcie, estetyka paznokci, kosmetyki do paznokci

Atrakcyjne, dobrze wypielęgnowane paznokcie są nieodłączną częścią
wyglądu kobiety, rodzajem sztuki użytkowej i sposobem osobistej
ekspresji. Koncepcja pokrywania paznokci w celu poprawy ich wyglądu nie
zmieniła się od czasów starożytnych. Przemysł kosmetyczny
jest
międzynarodowym biznesem, przynoszącym wielomiliardowe dochody.

Dla estetycznego wyglądu paznokci istotne jest pięć cech: wielkość i
kolor paznokcia, wygląd jego powierzchni (gładka i błyszcząca) i
otoczenia (obrąbek naskórkowy, obłączek, wał paznokcia) oraz
kształt
wystającej (wolnej) części paznokcia. Zabiegi związane z kosmetyką
paznokci to: zabiegi zmierzające do poprawy ich wyglądu (podstawowy
manicure/pedicure, zabieg usuwania
„skórek“, zastosowanie
preparatów
kosmetycznych, takich jak lakiery, utwardzacze, produkty nawilżające),
zabiegi kosmetyczne związane ze sztucznymi paznokciami oraz zdobienia
paznokci z wykorzystaniem specjalnych technik.

Biorąc pod uwagę szerokie stosowanie kosmetyków do paznokci,
ważne jest
monitorowanie niepożądanych skutków ich użycia, takich jak
urazy
mechaniczne, podrażnienia, reakcje alergiczne na składniki
kosmetyków
do paznokci oraz stany zapalne. Reakcje na zabiegi kosmetyczne do
paznokci mogą być podzielone na: reakcje w miejscu nałożenia na
paznokieć, reakcje odległe (kiedy ręka przenosi niewielkie ilości
kosmetyku w inne rejony skóry), ogólnoustrojowe
uboczne skutki
działania kosmetyków i ryzyko infekcji. Zagrożenia
wynikające ze
stosowania kosmetyków do paznokci są związane z ryzykiem
zawodowym lub
mają charakter przypadkowy, co głównie dotyczy dzieci.

Nail cosmetics

Key words: nails, nails’ aesthetic, nail
cosmetics

Attractive, well-groomed nails are an integral part of a
woman’s
overall appearance a wearable art form and a manner of personal
expression. The idea of using nail coverings to enhance the appearance
has not changed since ancient times. The cosmetics industry is a
multinational and multi-billion dollar industry from the products that
are sold.

Five features are important to the aesthetic appearance of a nail: nail
size, nail surface texture (smooth and shiny), nail color, perionychial
integrity (eponychium, hyponychium, nail folds) and free nail edge
shape. The procedures in beauty salons concerning nail cosmetics
consist of the following: nail procedures in order to improve the
appearance (basic manicure/pedicure with eponychium treatment, nail
cosmetic materials such as: nail varnishes, nail adornments, nail
hardeners, nail moisturizers). Aesthetic procedures with artificial
nails and special art nail techniques. Given the widespread use of nail
cosmetics, it is important to monitor their adverse effects that
include: mechanical trauma, irritant reactions, allergic reactions to
nail cosmetic ingredients and infectious conditions.

Reactions to nail cosmetic procedures may also be divided into:
reactions on the site of application to the nail itself, ectopic
distant reactions, when the hand transfers a small amount of nail
cosmetic to other areas of the skin, systemic side effects of nail
cosmetics and infection risks from nail cosmetics. Nail cosmetic
hazards may be occupational or accidental, especially in children.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku