Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Metody wypełniania ubytków skóry twarzy ze szczególnym uwzględnieniem implantów kolagenowych Zyderm i Zyplast

nr 1 (6)/styczeń-luty 2000

Metody wypełniania ubytków skóry twarzy ze szczególnym uwzględnieniem implantów kolagenowych Zyderm
i Zyplast

Zapotrzebowanie na zabiegi wypełniania tkanek miękkich różnymi
materiałami zmieniającymi wygląd twarzy jest bardzo duże. Obecnie
dysponujemy licznymi materiałami do skóry i tkanki
podskórnej pozwalającymi na skuteczną terapię. W artykule
dokonano przeglądu dostępnych na rynku allogennych, autogennych i
syntetycznych materiałów mających zastosowanie w chirurgii
kosmetycznej twarzy. Wszystkie produkty oceniano pod względem
bezpieczeństwa oraz skuteczności. Charakterystyka wiodących na rynku
preparatów Zyderm i Zyplast była podstawą do porównań.

Soft tissue augmentation of the face with particular attention to collagen implants

Soft tissue augmentation is one of the most looked for procedures
changing face skin. At the moment we have a range of dermal
augmentation products for correction of facial defects. A review of
available on market autogenic, allogenic and synthetic materials was
done. All the products are evaluated according to clinical safety and
efficacy standards. Zyderm and Zyplast characteristics are used as the
basis for comparison.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku