Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Oznaczanie w kosmetykach współczynnika ochrony przed promieniowaniem UVA oraz UVB

Oznaczanie w kosmetykach współczynnika
ochrony przed promieniowaniem UVA oraz UVB – metody in vitro

nr
4
(51)/lipiec-sierpień 2007

Oznaczanie w kosmetykach
współczynnika ochrony przed
promieniowaniem UVA oraz UVB – metody in vitro

Słowa kluczowe: kosmetyki, metody badań, współczynnik
ochrony
przeciwsłonecznej SPF

W dwóch częściach artykułu (metody in vivo i in vitro)
omówione zostały
zagrożenia dla zdrowia ludzi wynikające z ekspozycji na promieniowanie
UV.

Szczegółowo przedstawiono podział oraz skutki tego
promieniowania, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na jego szkodliwy
wpływ na skórę ludzką.
Wyjaśniono pojęcie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej
SPF, sposoby
jego wyznaczania, wyliczania oraz interpretację. Opisano metody in vivo
i in vitro badań współczynnika SPF w kosmetykach,
charakterystykę
metod, niezbędną aparaturę, sposób wykonania i sporządzania
dokumantacji badań. Podając opisy metod przywołano przepisy prawne
obowiązujące w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Omówiono również inne metody badania ochrony
przed promieniowaniem UVA
i UVB, stosowane na świecie. Dodatkowo porównano wyniki
badań metodami
in vivo i in vitro, wykazując dobrą korelację pomiędzy obydwoma
oznaczaniami.

UVA and UVB protection factor testing in
cosmetics –
in vitro methods

Key words: cosmetics, methods of testing, Sun
protection
factor SPF

In two parts of the article were described threats to human health
resulting from the exposure to UV radiation.

In details the division and results of UV radiation was presented,
identifying its negative influences on human skin. SPF in vivo and in
vitro testing methods of cosmetics were described, standard practice,
measuring instruments, practical application, as well as the data
collection in a report. There was given an explanation of SPF, its
analytical methods and interpretation. Describing methods were given
references to all applicable Polish and EU regulations.

Additionally, there was a supplementary information regarding other
methods of evaluation protection against UVA and UVB radiation, which
are applied  throughout the world. Moreover, in vivo and in
vitro
results were compared,

highlighting an optimal correlation between both methods.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku