Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie naświetlań IPL w leczeniu rozstępów skóry  – opis przypadku

Zastosowanie naświetlań IPL w leczeniu
rozstępów skóry – opis przypadku

nr
4
(52)/wrzesień-październik 2007

Zastosowanie naświetlań IPL w leczeniu
rozstępów
skóry  – opis przypadku

Słowa kluczowe: rozstępy, IPL

Wstęp: Terminem rozstępy (striae, striae distensae, stretch marks)
określa się wrzecionowate pasma scieńczałej i pomarszczonej
skóry, o
linijnym układzie, występujące zarówno u dorosłych, jak i
młodzieży.
Mimo, że nie upośledzają one prawidłowych funkcji organizmu, stanowią
duży problem kosmetyczny, zwłaszcza u ludzi młodych. Znanych jest wiele
metod leczenia rozstępów, jednak ich efekty nie zawsze są
satysfakcjonujące. Dlatego też ciągle poszukuje się nowych metod
terapeutycznych.

Materiał i metody: W pracy przedstawiono przypadek 18-letniego chłopca
z licznymi rozstępami skóry, leczonego przy pomocy
naświetlań IPL.
Zmiany skórne u chorego pojawiły się 2 lata temu, w okresie
nagłego,
nasilonego wzrostu. U pacjenta przeprowadzono 15 zabiegów w
odstępach
3-tygodniowych. Naświetlania wykonywano przy użyciu urządzenia SOLIS
Intense Pulse Light System, emitującego fale o długości 530-1400 nm
(filtr 530 nm). Gęstość zastosowanej energii zwiększana była od 8 do 18
J/cm2, a czas pojedynczego impulsu wynosił 25 ms.

Wyniki: Ocena skuteczności leczenia oparta została na obserwacjach
klinicznych i dokumentacji fotograficznej, ponieważ pacjent nie wyraził
zgody na badanie histopatologiczne. W wyniku naświetlań u chorego
uzyskano znaczną poprawę kliniczną w obrębie zmian skórnych,
pod
postacią zblednięcia, spłycenia i częściowego ustąpienia pojedynczych
rozstępów.

Wnioski: IPL jest bezpieczną metodą leczenia rozstępów, nie
ograniczającą normalnego trybu życia. Ten rodzaj terapii wymaga jednak
przeprowadzenia badań na większej grupie chorych.

The use of IPL in treatment of striae
distensae – case
report

Key words: striae distensae, IP

Introduction: Striae distensae or stretch marks are fusiform bands of
thinny and wrinkled skin in linear order, observed on the skin of
adults and teenagers. Striae do not impair bodily function, but
constitute big cosmetic problem especially in young people. Although
there are known many treatment options of striae distensae, the effects
are not always satisfying. That is why we are still searching for new
treatment methods.

Materials and methods: We present the case of a 18-year-old teenager
with lots of striae distensae on the back who has been treated with
IPL. First lesions appeared 2 years ago. Fifteen sessions of IPL were
carried out once every three weeks. Irradiations were made using the
SOLIS Intense Pulse Light System, which emits light 530-1400 nm (filter
530 nm). Fluence levels varied

between 8 and 18 J/cm2, the pulse length was 25 ms.

Results: The efficacy of the treatment was based on
physician’s global
asse-ssment and photographic documentation because the patient has not
given the permission to take the skin biopsy. IPL treatment resulted in
lesions going pale, more flat and some of them disappeared.

Conclusions: IPL system can provide a safe treatment of striae
distensae, which do not impair every day activity. However, this method
of treatment

needs the further investigations on the bigger group of patients.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku