Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Forum praktyków – Terapia laserowa zmian i anomalii naczyniowych

Forum Praktyków - Terapia laserowa zmian i
anomalii naczyniowych

nr
5
(52)/wrzesień-paźdzuernik 2007

Terapia laserowa zmian i anomalii
naczyniowych

dr n. med. Ewa Szpringer

Centrum Dermatologii i Laseroterapii Laser-Medic w Lublinie

Nieprawidłowości w zakresie naczyń skóry są wysoce
rozpowszechnione w
naszej populacji. Z wieloletnich obserwacji prowadzonych w naszym
Centrum Dermatologii i Laseroterapii wynika, że co piąta osoba zgłasza
się do dermatologa w celu leczenia różnorodnych zmian
naczyniowych, zaś
nieprawidłowości naczyniowe, wrodzone lub nabyte, stwierdza się u około
30% pacjentów.

Zmiany naczyniowe dzielą się na wrodzone (do których
zaliczamy znamiona
naczyniowe płaskie – naevus flammeus, plamy czerwonego wina
– port wine
stains, PWS, które nie ulegają zanikowi i naczyniaki jamiste

guzowate, strawberry haemangiomas, które w 98% znikają
samoistnie) oraz
na nabyte (naczyniaki gwiaździste, teleangiektazje odosobnione,
głównie
umiejscowione na twarzy i kończynach dolnych, oraz zlewające się w
rumień przejściowy, np. w stadium prerosacea, czy też w rumień trwały w
pełnoobjawowym trądziku różowatym). Wszystkie anomalie i
zmiany
naczyniowe wywołują znaczny dyskomfort u pacjentów.

Era leczenia zmian naczyniowych nastała wraz z zastosowaniem
laserów w
dermatologii. Mechanizm laserowego usuwania zmian naczyniowych może
polegać na koagulacji naczyń (laser argonowy),
półselektywnej
koagulacji (laser KTP, IPL), waporyzacji (laser CO2) lub najbardziej
pożądanej, selektywnej fototermolizie (laser diodowy, pulsacyjny laser
YAG:Nd, laser aleksandrytowy, pulsacyjny laser barwnikowy pompowany
lampą błyskową

– FPDL). Wśród wielu laserów,
które stosowałam w swej praktyce,
najlepsze, moim zdaniem, efekty terapeutyczne można osiągnąć przy
użyciu pulsacyjnego lasera barwnikowego o długim pulsie (FPDL).

Jeśli wziąć pod uwagę rodzaj ośrodka aktywnego, czyli ciała, w
którym
następuje inwersja obsadzeń (emisja dominuje nad absorpcją) i następnie
akcja laserowa – impulsowym laserem barwnikowym jest
amerykański laser
Vbeam Candela, pobudzany przez ksenonową lampę błyskową o wysokim
natężeniu. Ośrodek aktywny laserów barwnikowych to
rozpuszczone
substancje organiczne, pozwalające na uzyskanie emisji laserowej w
całym spektrum widzialnym. Emitowne przez Vbeam żółte
światło ma
długość fali 595 nm i, zgodnie z teorią selektywnej fototermolizy
Andersona i Parrisha, jest dobrze pochłaniane głównie przez
hemoglobinę, w niewielkim stopniu także przez melaninę. Vbeam jest
wysokoenergetycznym laserem klasy 4., przy którego
wykorzystaniu możemy
decydować o dostarczanej do tkanek energii, o polu działania lasera (5
mm. 7 mm, 10 mm, 3x10 mm) oraz o czasie, w którym tę energię
dostarczamy do tkanek (0,45-40 ms). Tempo dostarczania energii do
tkanek pozwala na uniknięcie pozabiegowego zasinienia skóry.
Częstotliwość powtarzania impulsów lasera wynosi 1,5 Hz.
Urządzenie
dynamicznie schładzające skórę podczas zabiegu (DCD
– dynamic cooling
device) jest wbudowane w głowicę lasera i pozwala na ustawienie
parametrów: czasu trwania rozproszenia chłodzącego kriogenu
i czasu
opóźnienia pomiędzy rozproszeniem kriogenu a impulsem
laserowym.

Podczas dynamicznego schładzania naskórek jest chroniony
przed
uszkodzeniem cieplnym, natomiast nie wpływa to na rozprzestrzenianie
się ciepła głębiej w naczyniach.

Pulsacyjny laser barwnikowy Vbeam penetruje do tkanek głębiej niż laser
argonowy (458-514 nm), KTP (532 nm) lub pulsacyjne lasery barwnikowe
(PDL) starszej generacji (577/585 nm). Czas trwania pulsu lasera mieści
się w zakresie czasu termicznej relaksacji, wyliczonym dla naczyń
skóry
(200 do 3000 mikrosekund), które mają średnicę odpowiednio
od 10 do 40
mikrometrów. Gwarantuje to wybiórcze uszkodzenie
naczyń oraz brak
okołonaczyniowych zmian termicznych, czyli bardzo dobre efekty
terapeutyczne i niewielkie ryzyko powikłań (przebarwień,
bliznowacenia). Pulsacyjny laser barwnikowy 595 nm może być stosowany w
terapii naczyniaków płaskich u dzieci już od 4. tygodnia
życia.
Zazwyczaj wykonuje się kilka zabiegów, w odstępach 6-8
tygodni, aby
uzyskać zadowalające efekty. Inne zmiany naczyniowe, skutecznie
poddające się leczeniu Vbeamem, to teleangiektazje występujące na
twarzy i nogach, plamy typu port wine stains, naczyniaki gwiaździste,
ziarniniaki naczyniowe, jeziorka naczyniowe, łagodne zmiany naczyniowe
na błonach śluzowych, spotykane w praktyce stomatologicznej,
laryngologicznej i ginekologicznej, oraz vulvodynia. Ze względu na
możliwość „prysznicowego” działania energii na
skórę, co jest związane
z dużą powierzchnią emisji wiązki laserowej, Vbeam znajduje
zastosowanie w matowieniu teleangiektazji w trądziku
różowatym,
matowieniu „rumieńców” oraz leczeniu
poikilodermii Civatte’a.
Podkreślić należy fakt, że selektywne działanie na naczynia krwionośne
pozwala na wielokrotną ekspozycję tkanek na światło laserowe podczas
kolejnych zabiegów, bez ryzyka wystąpienia powikłań.
Odpowiednio
ustawione przez operatora parametry pracy lasera, dobrane indywidualnie
dla każdego pacjenta i każdej sesji (wielkość
plamki–szerokość
impulsu–gęstość energii–praca kriogenu) gwarantują
bardzo dobre efekty
terapeutyczne.

W innych zmianach chorobowych, w patogenezie których pojawia
się
komponent naczyniowy, także obserwuje się dobre efekty po leczeniu
pulsacyjnym laserem barwnikowym. Nieprawidłowości w zakresie
proliferacji naczyń występują w łuszczycy. Istnieje wiele doniesień
naukowych o uzyskaniu znacznej poprawy klinicznej, a niekiedy i
długotrwałej remisji u pacjentów z łuszczycą plackowatą.
Zabiegi
przeprowadza się kilkakrotnie, oczywiście po usunięciu łuski.

Blizny – świeże pozabiegowe, przerosłe czerwono-sine oraz
czerwone
zanikowe potrądzikowe – to kolejne wskazanie do użycia
Vbeama. Leczenie
świeżych blizn należy rozpocząć tak szybko, jak to możliwe, we wczesnym
okresie kształtowania się blizny, zwłaszcza u osób ze
skłonnością do
keloidów. W leczeniu zaczerwienionych blizn przerosłych
poprawie ulega
kolor i wielkość blizny, tekstura powierzchni i rozciągliwość,
zmniejszają się także dolegliwości podmiotowe (ból, świąd).
Dobre
efekty w leczeniu blizn są związane nie tylko z selektywnym niszczeniem
naczyń przez laser, lecz także z uszkodzeniem cieplnym kolagenu i
następczym jego remodelingiem. Poprawy można spodziewać się
również po
naświetlaniu laserem rozstępów czerwonych i
różowych.

Remodeling kolagenu, obserwowany po zabiegach laserem 595 nm,
przyniósł
kolejne wskazanie do stosowania Vbeama. Przy odpowiednio dobranych
parametrach pracy lasera wykonuje się zabiegi wygładzania zmarszczek, a
szczególnie dobre efekty obserwuje się w okolicach
wokół oczu.

Laser Vbeam uznano za skuteczny w leczeniu brodawek wirusowych,
szczególnie tych, które są oporne na inne metody
terapii.

Długość fali 595 nm jest w części pochłaniana przez melaninę, dlatego
Vbeam może być używany u pacjentów z I-III fototypem
skóry według
Fitzpatricka do leczenia łagodnych zmian barwnikowych, rozjaśniania
piegów, usuwania posłonecznych przebarwień, keratozy
posłonecznej i
brodawek łojotokowych.

Przeciwwskazania do zabiegów laserem to: przyjmowanie
leków o działaniu
światłouczulającym, opalona skóra lub fototypy V-VI, tatuaże
i makijaż
permanentny w obszarze zabiegowym, uszkodzona skóra lub
choroby skóry
wykluczające możliwość wykonania zabiegu. Po zabiegu pacjent powinien
unikać słońca, stosowania NPLZ, witaminy E i suplementów z
olei
rybnych, jak również alkoholu i nadmiernego wysiłku
fizycznego.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku