Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie lasera 532 nm KTP w leczeniu drobnych zmian skórnych – doświadczenia własne –

Zastosowanie lasera 532 nm KTP w leczeniu drobnych zmian
skórnych – doświadczenia własne

nr 5
(53)/listopad-grudzień 2007

Zastosowanie lasera
532 nm KTP w leczeniu drobnych zmian skórnych –
doświadczenia własne

Słowa kluczowe: laser KTP
532 nm, wskazania, zastosowanie

Zabiegi laserowe są coraz powszechniej stosowane w wielu dziedzinach
medycyny. Lasery znalazły zastosowanie w dermatologii, chirurgii,
flebologii, urologii, laryngologii.

Na podstawie piśmiennictwa oraz doświadczeń własnych, wynikających z
codziennej pracy laserem, autor niniejszej pracy podaje wskazania
standardowe i pozastandartowe do jego zastosowania. Laser KTP może być
stosowany w leczeniu zmian naczyniowych na twarzy i kończynach dolnych,
naczyniaków płaskich, jamistych, gwiaździstych, starczych,
teleangiektazji, zmian barwnikowych, włókniaków,
brodawek
łojotokowych, wirusowych, prosaków,
zaskórników, a
także w zabiegach fotoodmładzania. Pełne wykorzystanie lasera KTP
pozwala na bezpieczne, szybkie i z niewielkim skutkami ubocznymi
leczenie coraz szerszego zakresu zmian, nie tylko dermatologicznych..

Treatment of small skin changes by laser
532 nm KTP – own experiences

Key words: KTP 532 nm laser, therapeutic
indications, applications

Laser treatment is more and more commonly used in many areas of
medicine. Lasers are broadly used in dermatology, surgery, phlebology,
urology, otolaryngology.

Having examined medical writing in this area as well as her own
experience based on everyday work with the laser, the author of this
article presents both standard and non-standard indications for its
possible applications.

The KTP laser can be applied in the treatment of vascular lesions both
on the face and on lower extremities, cavernous, spider and senile
angiomas, telangiectasias, pigmentation changes, fibromas, seborrhoeic
verrucas, viral warts, milia, comedones as well as in
photo-rejuvenation treatment. Full application

of the KTP laser allows for safe, time saving and no longer producing
numerous side effects treatment of a wide scope of not only
dermatological lesions

and changes.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku