Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Kosmetyczne metody regulacji wzrostu włosów – mity i rzeczywistość

Kosmetyczne metody regulacji wzrostu włosów
– mity i rzeczywistość

nr 5
(53)/listopad-grudzień 2007

Kosmetyczne metody
regulacji wzrostu włosów – mity i rzeczywistość

Słowa kluczowe: cykl
wzrostu włosa,
łysienie androgenowe, łysienie plackowate, hirsutyzm, inhibitory
wzrostu włosa, promotory wzrostu włosaZabiegi laserowe są coraz
powszechniej stosowane w wielu dziedzinach
medycyny. 

Łysienie dotyka dużą liczbę osób, zarówno
mężczyzn, jak i
kobiety. Utrata włosów, zarówno nagła jak i
stopniowa,
nawet bardzo rozciągnięta w czasie ma ogromny wpływ na jakość życia
osób dotkniętych łysieniem. Od dawna prowadzi się szeroko
zakrojone badania nad związkami mogącymi regulować procesy wzrostu
włosów, wiele substancji z tej grupy zostało już
zatwierdzonych
do stosowania jako leki, niektóre z nich weszły także do
praktyki kosmetycznej. Prowadzone badania obejmują zarówno
działanie substancji syntetycznych, jak i wpływ ekstraktów
roślinnych na cykl wzrostu włosa. Zwłaszcza preparaty roślinne są
potencjalnymi składnikami kosmetyków, mogących wpływać na
procesy przebiegające w mieszku włosowym podczas cyklu wzrostu włosa.

W pracy przedstawiono mechanizm cyklu wzrostu włosa. Poznając czynniki
wpływające na zmiany podczas cyklu wzrostu włosa można oddziaływać na
zaburzenia odpowiedzialne za łysienie androgenowe (androgenic
alopecia), czy łysienie plackowate (alopecia areata) – wynik
zaburzeń w układzie immunologicznym, gdzie komórki w mieszku
włosowym, będącym w fazie anagenu, są atakowane przez limfocyty. W
artykule skupiono się na ekstraktach roślinnych, działających często
bardzo wybiórczo na cytokiny wpływające na cykl wzrostu
włosa.
Zastosowanie wyciągów roślinnych stwarza możliwości do
wpływania
na te etapy cyklu wzrostu włosa, gdzie występują zaburzenia.

Regulation of human hair growth by
cosmetics – facts and myths

Key words: hair growth cycle, androgenic alopecia,
alopecia areata, hirsutism, hair growth inhibitors, hair growth
promoters

Hair growth disorders are wide spread around the world. They do affect
both men and women, influencing on their psychological wellbeing and
quality

of life.There are many experiments concerning new agents, a lot of
other compounds are approved as drugs for treatment of hair growth
disorders.

Current paper shows mechanism of the hair growth cycle, disturbances

of which cause hair growth disorders. There are presented information
concerning miniaturization of hair follicle – what is
associated
with androgenic alopecia. Authors collect also data concerning alopecia
areata, an autoimmune

disorder of cells of the anagen hair bulb attacked by lymphocytes. In
last few years many agents are taken into account as potential hair
loss inhibitors, or hair growth promoters, among them plant active
agents are very interesting. By using many plant extracts exert
beneficial affects in treatment of various hair growth disorders,
furthermore such extracts incorporated into cosmetic may influence on
hair growth disorders. 

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku