Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

"Pajączki", czyli teleangiektazje kończyn dolnych

nr 1 (6)/styczeń-luty 2000

"Pajączki", czyli teleangiektazje kończyn dolnych

Artykuł przedstawia budowę, klasyfikację, klinikę oraz zasady postępowania z pajączkami żylnymi umiejscowionymi na kończynach dolnych. Omówiono teleangiektazje, venulektazje, "siateczki włosowate" oraz żylaki siatkowate. Przedstawiono różne metody leczenia, opisując szczegółowo skleroterapię (obliterację).

Spider veins - teleangiectasias of lower limbs

The article presents morphology, classification and clinical management of spider veins of the lower limbs. Teleangiectasia, venulectasia, teleangiectatic matting and reticular are described. Different methods of treatment used in this conditions are presented with sclerotherapy described in detail.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku