Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Łysienie rozlane kobiet –  

Łysienie rozlane kobiet

nr 1
(54)/styczeń-luty 2008

Łysienie rozlane
kobiet

Słowa kluczowe: łysienie
androgenowe kobiet, łysienie telogenowe, diag-nostyka, leczenie

Wypadanie włosów u kobiet jest częstym problemem,
który
rzutuje na ich status socjoekonomiczny. W artykule przedstawiono
podstawowe informacje o anatomii i fizjologii wzrostu
wlosów.
Prawidłowo łysienie jest zazwyczaj procesem stopniowym. Utrata do 100
włosów dziennie jest uważana za fizjologiczną i normalną,
jako
rezultat prawidłowego cyklu wzrostu włosa. W tej pracy autorzy
przedstawili najczęstsze powody łysienia: łysienie androgenowe kobiet i
łysienie telogenowe. Diagnostyka utraty włosów u kobiet jest
trudna i powin-na być dokonywana przez doświadczonego lekarza. Pierwszy
jej etap to dokładne zebranie wywiadu i badanie fizykalne. Następnie
wykonuje się  odpowiednie badania laboratoryjne oraz badania
specjalistyczne: trichogram, fototrichogram i biopsję skóry
owłosienej głowy. Na podstawie rozpoznanego typu łysienia,
indywidualnie dla każdego pacjenta, zostaje zaordynowane
specjalistyczne leczenie.

Diffuse alopecia in women

Key words: androgenic alopecia, telogen effluvium
hair loss, diagnosis, treatment

Hair loss is a common problem that has influence on personal and
socioeconomic status of a woman. Basic knowledge of hair anathomy and
its growth is presented in the article. Different hair loss usually
develops gradualy. An average loss of 100 hair a day is normal. This is
the normal hair growth cycle. In this case we review the most frequent
reason of alopecia: androgenic alopecia in women and telogen effluvium
hair loss. The diagnosis of hair loss in a women is difficult and
should be made by a trained and experienced physycian. The first stage
of diagnosis is careful physical examination (detailed questioning).
Next various laboratory tests and diagnostic tools: trichogram,
phototrichogram, scalp biopsy may be recommended. Treatment on
different alopecia in women is administrated based on
medical evaluation and it is right for the individual patient.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku