Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Dermatologiczne Białe Kruki: Disabling pansclerotic morphea u dorosłej kobiety

Disabling pansclerotic morphea u dorosłej kobiety

nr 1
(54)/styczeń-luty 2008

Disabling
pansclerotic morphea u dorosłej kobiety

Słowa kluczowe: disabling
pansclerotic morphea, dorośli

Disabling pansclerotic morphea (DPM) jest odmianą twardziny
ograniczonej, charakteryzującą się gwałtownie postępującym
stwardnieniem skóry dużych powierzchni ciała,
które obejmuje także tkanki głębsze: tkankę
podskórną, mięśnie i kości. Choroba zwykle dotyczy dzieci
ponizej 14. roku życia.

Przedstawiono przypadek 25-letniej kobiety z pięcioletnim wywiadem DPM.
W badaniach dodatkowych wykazano obecność przeciwciał przeciw Borrelia
burgdorferi w klasie IgM. Mimo leczenia kortykosteroidami, witaminą E,
D-penicylaminą, cefuroksymem oraz cyklosporyną A zmiany twardzinowe
skóry poszerzyły się na całą jej powierzchnię z wyjątkiem
twarzy, prowadząc do przykurczy w stawach oraz unieruchomienia chorej.

Disabling pansclerotic morphea in adult
woman

Key words: disabling
pansclerotic morphea, adults

Disabling pansclerotic morphea (DPM) is a type of localized scleroderma
that is characterized by rapidly progressing skin sclerosis over large
body surface areas and involves also the deeper tissues: subcutaneus
tissue, muscles and bones. The disease usually afects children before
14 years of age.

The case of 25-year old woman with 5 year history of DPM is presented.

Accessory examinations showed positive anti-Borrelia burgdorferi IgM
antibodies. In spite of treatment with systemic corticosteroids,
Vitamin E, D-penicillamine, cefuroxime and cyclosporin A the cutaneous
sclerotic changes enlarged and extended over whole body except face
leading to joint contractures and immobility.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku