Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Termografia jako metoda diagnostyczna zaburzeń ukrwienia kończyn dolnych o różnej etiologii 

Termografia jako metoda diagnostyczna zaburzeń ukrwienia
kończyn dolnych o różnej etiologii

nr 1
(54)/styczeń-luty 2008

Termografia jako
metoda diagnostyczna zaburzeń ukrwienia kończyn dolnych o
różnej etiologii

Słowa kluczowe:
termografia, twardzina układowa, cukrzyca, grzybica paznokci

Cel pracy: Celem pracy była ocena przydatności badania termograficznego
kończyn dolnych w diagnostyce zaburzeń krążenia o różnej
etiologii.

Materiał i metody: Materiał do badań stanowiło 42 chorych,
pacjentów Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii we
Wrocławiu. Wyodrębniono trzy grupy: 14 chorych z twardziną układową, 12
chorych z cukrzycą oraz 16 chorych z grzybicą paznokci stóp.
W badanej grupie było 28 kobiet i 14 mężczyzn w wieku od 17 do 73 lat
(średnia 42 lata). Grupę kontrolną stanowiło 10 zdrowych
osób.

Badania wykonano za pomocą kamery termograficznej V-20 II rodzimej
firmy VIGO System S.A. Dla uzyskania dokładności wykonywanych
pomiarów zakreślano obszar w kształcie badanego obiektu,
analizując temperatury jedynie w jego obrębie, eliminując temperaturę
otoczenia. W czasie wykonywania badań były utrzymywane stałe warunki
środowiska, gwarantujące poprawność oznaczeń.

Wyniki: Wśród pacjentów z twardziną układową
średnia temperatura stóp była statystycznie istotnie niższa
w porównaniu z temperaturą u osób zdro-wych
(średnio o 5ľC), u osób z cukrzycą statystycznie istotnie
niższa (średnio o 3,5ľC). U osób z grzybicą paznokci
wykazano istotny statystycznie wzrost temperatury w obrębie zmian
grzybiczych (średnio o 4,7ľC) oraz obniżenie, bez istotności
statystycznej, w obrębie skóry dystalnych części kończyn
dolnych.

Wnioski: Termografia jest metodą czułą, bezpieczną i wygodną dla
pacjenta oraz dla wykonującego badania personelu i może być pomocna w
diagnostyce zaburzeń krążenia w przebiegu twardziny układowej, cukrzycy
oraz grzybicy paznokci stóp. Zaburzenia ukrwienia kończyn
dolnych predysponują do rozwoju zmian grzybiczych w obrębie płytek
paznokciowych stóp.

Thermograhy – diagnostic method in
patients with circulatory deficiency of lower extremities

Key words: thermography,
systemic sclerosis, diabetes mellitus, onychomycosis

The aim: The aim of the study was to value if thermograhy is an useful
diagnostic method in patients with circulatory deficiency of lower
extremities

Material and methods: The study included 42 patients of Department of
Dermatology, Venerology and Allergology in Wroclaw, divided into three
groups:

14 patients with systemic sclerosis, 12 with diabetes mellitus and 16
suffered from onychomycosis. The control group was 10 healthy
volountiers.

In our study thermographic camera was used (VIGO V-20 II, Vigo System
SA). All thermographs were done according to standards of European
Thermography Association. To improve adequacy of measurement we only
analyzed temperature of the lesion eliminating the influence of the
room temperature. The conditions of the measurement were stabile and
controlled. The control group consists of ten healthy persons.

Results: Medium temperature of lower extremities among patients with
systemic sclerosis was statisticaly lower than among healthy
volountiers (p<0.05). The diabetics had also statistic essential
reduced the medium temperature of lower extremities (p<0.05).
People
who had diagnosed onychomycosis had statistical elevated temperature of
the changed areas (p<0.05) but medium temperature of the lower
extremities was reduced without statistic essential (p>0.05).

Conclusions: The thermography is very sensible, safe and comfortable
diagnostic method which can be use as one of the method in diagnosing
circulatory deficiency among patients sufferin from diabetes mellitus,
systemic sclerosis and onychomycosis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku