Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie pimekrolimusu w wybranych dermatozach

Zastosowanie pimekrolimusu w wybranych dermatozach

nr 1
(54)/styczeń-luty 2008

Zastosowanie
pimekrolimusu w wybranych dermatozach

Słowa kluczowe:
pimekrolimus, inhibitory kalcyneuryny

Postęp nauki i poznanie patomechanizmu wielu chorób
pozwoliło na
wprowadzenie preparatów immunosupresyjnych do leczenia wielu
jednostek chorobowych, w tym schorzeń skórnych. Jednym z
przykładów są inhibitory kalcyneuryny m.in. pimekrolimus.
Preparat ten jest zarejestrowany wyłącznie do leczenia atopowego
zapalenia skóry (AZS), natomiast w wyniku wielu badań
klinicznych rozszerzono wskazania do jego zastosowania. Obecnie
pimekrolimus jest polecany do leczenia innych dermatoz, takich jak:
dermatitis atopica, dermatitis seborrhoica, contact dermatitis,
psoriasis, lupus erythematosus, lichen sclerosus et atrophicus,
rosacea, lichen planus, vitiligo, chorobie „przeszczep
przeciw
gospodarzowi“ (graft vs host disease – GVHD).
Pimekrolimus
jest lekiem dobrze tolerowanym, charakteryzuje się minimalną absorpcją
do krwioobiegu oraz obarczony jest niewielką ilością objawów
ubocznych, zwłaszcza w porównaniu z glikokortykosteroidami.

Wydaje się, że miejscowe leczenie pimekrolimusem, jest stosunkowo
bezpieczną i optymalną formą terapii immunosupresyjnej.

Use of pimecrolimus in chosen dermatisis types

Key words:pimecrolimus,
calcineurin inhibitors

Progress in science as well as discovery of pathomechanisms of many di-

seases made it possible to employ immunosuppressive drugs in the
treatment of many types of diseases including skin diseases.
Pimecrolimus, which is one of calcineurin inhibitors, serves as a good
example. This therapeutic preparation was registered solely for the
treatment of atopic dermatitis (AD). However, numerous clinical tests
have resulted in the introduction of new indications for its use. At
present pimecrolimus is recommended for use in the treatment

of the following types of dermatitis: dermatitis atopica, dermatitis
seborrhoica, contact dermatitis, psoriasis, lupus erythematosus, lichen
sclerosus et atrophicus, rosacea, lichen planus, vitiligo,
graft-versus-host disease (GVHD). Pimecrolimus is well tolerated and
its absorption into the blood stream is minimal. There are not many
side effects which the drug might cause, especially when compared with
glucocorticosteroids.

Topical pimecrolimus treatment seems a relatively safe and optimal form

of immunosuppresive treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku