Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Paznokcie – przydatki o znaczeniu nie tylko kosmetycznym

nr 1 (6)/styczeń-luty 2000

Paznokcie - przypadki o znaczeniu nie tylko kosmetycznym

Paznokcie należą do najważniejszych elementów anatomicznych o
znaczeniu estetycznym. Pogląd ten jest poparty najnowszymi danymi
świadczącymi o tym, że znacząca część dochodu wypracowanego w przemyśle
kosmetycznym pochodzi z usług oraz środków do pielęgnacji
paznokci. Ponadto pełnią one wiele innych funkcji ułatwiających
codzienne życie. Można do nich zaliczyć ochronę opuszków
palców przed urazami, umożliwienie bardziej precyzyjnych
ruchów palców oraz zwiększenie ich wrażliwości dotykowej.
Jedną z bardziej wartościowych cech paznokcia jest to, że może on
służyć jako element diagnostyczny chorób układowych i
skóry. Poważny problem, szczególnie u ludzi starszych,
mogą stanowić nasilone zmiany dystroficzne paznokci odczuwane jako
dyskomfort czy prowadzące do ograniczenia aktywności ruchowej. W
zależności od charakteru zniekształceń, może powstać problem
samoakceptacji pacjenta. Nieprawidłowa pielęgnacja paznokci może także
mieć olbrzymi wpływ na jakość życia.

The Nail: More Than a Cosmetic Structure

The nail has universal appeal as a cosmetic structure. This is
supported by recent trends revealing that nail care services and
products make up a significant portion of revenue generated in the
cosmetic industry. The nail, however, has many other functions that aid
us on a daily basis. They include protecting the fingertip from trauma,
enhancing capacity for digital movements, and increasing tactile
sensation. One of the unique features of the nail, however, is its
ability to serve as a tool for diagnosing underlying systemic or
cutaneous illness. When the nails have undergone a significant amount
of dystrophy, discomfort and decreased mobility may pose serious
problems, especially in the elderly population. Depending on the nature
of the disfigurement, self-esteem issues may arise. If the nails are
not properly cared for, the results can have a profound impact on the
quality of one's life.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku