Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Biologiczne metody leczenia łuszczycy –  

Biologiczne metody leczenia łuszczycy

nr 2
(55)/marzec-kwiecień 2008

Biologiczne metody
leczenia łuszczycy

Słowa kluczowe:
łuszczyca, immunopatogeneza, leki biologiczne, etanercept, infliksimab,
adalimubab, efalizumab

Lepsze poznanie immunopatogenezy łuszczycy umożliwiło wprowadzenie
nowych metod leczenia, hamujących funkcje komórek
uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej lub blokujących cząsteczki
podtrzymujące proces chorobowy. Do leków biologicznych
stosowanych w tej chorobie zalicza się preparaty wpływające na
molekularne mechanizmy choroby. Wyróżnia się
wśród nich środki neutralizujące czynnik martwicy
nowotworów (etanercept, infliksimab i adalimumab) i leki
wpływające na limfocyty T i komórki prezentujące antygen
(efalizumab). Wykazano, że leczenie biologiczne normalizujące odpowiedź
immunologiczną lub hamujące nieprawidłowe procesy immunologiczne
istotnie wpływa na przebieg łuszczycy. Leczenie biologiczne jest coraz
szerzej stosowane u chorych na łuszczycę ze względu na dużą skuteczność
 i względnie dobrą tolerancję. W pracy przedstawiono nowe
aspekty patogenezy i leki biologiczne stosowane w leczeniu łuszczycy.

.

Biologic therapies in psoriasis

Key words: psoriasis, immunopathogenesis, biological
agents, etanercept, infliximab, adalimubab, efalizumabt

Elucidation of the immunopathogenesis of psoriasis has led to the
introduction of new therapies targeting the immune cells and molecules
that induce and maintain the psoriatic lesions. Biological treatments
are agents that block molecular steps important in the pathogenesis of
this disease. These drugs comprise agents that target tumor necrosis
factor (etanercept, infliximab, adali-mubab) and agents that target
cells or antigen presenting cells (efalizumab). These therapies show
that normalizing the immune response or inhibiting an abnormal immune
response can be achieved by modulating the function of T cells
significantly impact on the clinical course of psoriasis. Biological
therapies are being widely adopted for treatment of moderate to severe
psoriasis due to high activity and favorable safety profile. In this
revive new aspects of pathogenesis and new biological therapeutics
useful in psoriasis are presented.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku