Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Dermatologiczne Białe kruki: Niezwykły przypadek raka podstawnokomórkowego torbielowatego twarzy – 

Niezwykły przypadek raka podstawnokomórkowego
torbielowatego twarzy

nr 2
(55)/marzec-kwiecień 2008

Niezwykły przypadek
raka podstawnokomórkowego torbielowatego twarzy

Słowa kluczowe: rak
podstawnokomórkowy, diagnostyka, leczenie

Rak postawnokomórkowy  jest jednym z najczęstszych
nowotworów złośliwych u ludzi. Znanych jest wiele jego
odmian
klinicznych i histopatologicznych. Powolny wzrost oraz miejscowa
złośliwość niekiedy mogą prowadzić do znacznej destrukcji
skóry
i tkanek otaczających, co w poważnym stopniu utrudnia leczenie.
Przedstawiono przypadek 77-letniej kobiety z rakiem
podstawnokomórkowym zlokalizowanym na twarzy, z wyjątkowo
dużego
stopnia zwyrodnieniem torbielowatym.

Unusual case of basal cell carcinoma of the faces

Key words: basal cell carcinoma, diagnostic, treatment

Basal cell carcinoma (BCC) is the most common, human malignant skin
lesion. The most often it slowly develops, unfortunately sometimes it
may grow into surrounding areas and damage nearby tissues. The various
clinical and histopathological forms are recognised. We present a case
report of a 77-years-old female patient with a high grade cystic
degeneration of BCC on the face.

.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku